BRUSSEL - Vegetariërs voelen zich gezonder dan niet-vegetariërs en eten ook gezonder. Dat blijkt uit een onderzoek naar de eet- en leefgewoontes van vegetariërs. Het gaat om een studie die onderzoekster Katrien Alewaeters eind 2005 publiceerde in het wetenschappelijk tijdschrift Ergonomics, meldt de Vrije Universiteit Brussel (VUB) vandaag.
Alewaeters ondervroeg voor haar onderzoek 326 Vlamingen die geen vlees eten. Ze vergeleek de resultaten met die van de gezondheidsenquête die door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid afgenomen werd bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking.

Uit de resultaten blijkt dat vegetariërs het wat gezondheid betreft beter doen dan niet-vegetariërs. Zo is hun gemiddelde Body Mass Index (BMI, index die bepaalt of iemand met overgewicht te kampen heeft) opmerkelijk lager dan bij niet-vegetariërs. Mannelijke vegetariërs hebben een gemiddelde BMI van 22,8. Voor vrouwelijke vegetariërs is dat 22,1. Niet-vegetarische mannen komen aan een gemiddelde BMI van 25,7 en vrouwen aan 24,6.

Vegetariërs roken gemiddeld veel minder en drinken tijdens het weekend minder alcohol dan niet-vegetariërs.

Wanneer gevraagd werd naar de fysieke activiteit, bleken de resultaten van de twee groepen niet zo veel te verschillen. Opmerkelijk is wel dat het percentage vegetariërs dat intensief aan sport doet opvallend hoger ligt dan het percentage niet-vegetariërs.

Voorts zei ongeveer de helft van de niet-vegetariërs een voorgeschreven geneesmiddel te hebben ingenomen gedurende de laatste twee weken, terwijl dit bij de vegetariërs slechts het geval was voor een kwart.

Voelen zich goed

De meeste vegetariërs zijn overigens tevreden met hun eigen gezondheid. Ruim negen op de tien noemde zijn gezondheid goed tot zeer goed terwijl slechts een tiende redelijk, slecht of zeer slecht antwoordde. Bij de niet-vegetariërs zegt 77 procent van de mensen over een goede gezondheid te beschikken.

De VUB-onderzoekster wijst er wel op dat de conclusies van de studie voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. ,,Zoals in alle studies over vegetariërs is het moeilijk om met een steekproef te werken omdat er geen register van vegetariërs bestaat. Men kan echter veronderstellen dat vegetariërs vaker meer gezondheidsbewust zijn en dus ook meer bereid zijn om deel te nemen aan onderzoek rond eet- en leefgewoonten. In dit geval kan er sprake zijn van het zogenaamde gezonde vrijwilligerseffect'', aldus Alewaeters.