Duvel Moortgat zet opmars voort
Foto: rr
ANTWERPEN - De bierbrouwer Duvel Moortgat heeft over 2005 een nettowinst gerealiseerd van 9,7 miljoen euro. Dat is een stijging met 15,3 procent tegenover 2004, toen de nettowinst, omgerekend naar IFRS, uitkwam op 8,4 miljoen. Duvel Moortgat verhoogt zijn brutodividend tot 65 eurocent per aandeel, van 58 in 2004.
Voor 2006 stelt Duvel Moortgat een omzetgroei van 6 a 8 procent in het vooruitzicht en een groei van de nettowinst met 7 a 10 procentpunten. Voorwaarde is wel dat de lopende prijsdiscussies met de Nederlandse grootwinkelbedrijven een goede afloop kennen.

De geconsolideerde omzet kwam in 2005 uit op EUR 66,3 miljoen. Dat is een stijging met 8,2% tegenover het naar IFRS herwerkte omzetcijfer van EUR 61,3 miljoen in 2004. Het bedrijfsresultaat (ebit) verbeterde met 10%, van EUR 13,2 miljoen tot EUR 14,5 miljoen. De bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg EUR 21,9 miljoen, tegen EUR 19,6 miljoen. De nettowinst per aandeel steeg van EUR 1,58 tot EUR 1,82.

Buitenland

De stijging van de omzet en de nettowinst is hoger dan Duvel Moortgat zelf had naar voor geschoven. Het bedrijf ging uit van een omzetgroei van 5%, exclusief de verkochte fruitsappendochter Freya, en een toename van de nettowinst met 5 tot 7%.

Omzet en nettowinst liggen ook hoger dan de gemiddelde verwachting van 2 analisten. Het gemiddelde van de prognoses van KBC Securities en Bank Degroof voor de omzet bedroeg EUR 65,7 miljoen, voor de ebit EUR 14,4 miljoen en voor de nettowinst EUR 9,2 miljoen.

De globale omzet van het basismerk Duvel nam met 5% toe in 2005. De abdijbieren van Maredsous gingen er met 17% op vooruit. De omzet van Bel Pils groeide met 12%, terwijl die van de luxepils Vedett bijna verdubbelde. In Tsjechie steeg de verkoop van de Bernard-bieren met 28% en in de VS nam de omzet van de Ommegang-bieren met 39% toe.

Van de totale omzet realiseerde Duvel Moortgat vorig jaar 35% in het buitenland, tegen 30% in 2004. Zonder Freya nam de omzet in Belgie met 3% toe en die in Nederland met 8%. Frankrijk groeide met 19% en het Verenigd Koninkrijk met 47%. In de VS bedroeg de omzetstijging 40%, dankzij een volumestijging van zowel de Ommegang-bieren, Duvel als Maredsous. De rubriek 'andere landen', met o.m. Italie en Japan, groeide met 16,6%. Tsjechie ten slotte tekende voor een omzetstijging met 28%.

In 2006 wil Duvel Moortgat zijn merken Duvel en Maredsous verder uitbouwen op al zijn prioritaire markten. Zoals eerder aangekondigd gaat de groep in 2006-2007 een nieuwe brouwzaal bouwen in Breendonk. Dit project zal een totale investering vergen van EUR 10,5 miljoen. In 2006 is voor EUR 12,3 miljoen investeringen gepland, waarvan EUR 4,3 miljoen in de brouwzaal, EUR 1 miljoen voor de afwerking van het bezoekerscentrum, EUR 2,6 miljoen in horecazaken en EUR 1,8 miljoen in kratten, flessen en vaten. In 2006-2007 zal de groep ook de capaciteit van de Amerikaanse brouwerij Ommegang verdubbelen, een project dat EUR 6 miljoen zal vergen.