BRUSSEL - Hulpagenten zijn wel degelijk bevoegd voor het controleren van parkeerovertredingen. Dat zegt Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt. Om alle discussies vermijden wil Landuyt die bepaling ook expliciet toevoegen aan de nieuwe verkeerswet die ingaat op 31 maart 2006.
Landuyt wil definitief een einde maken aan de discussie of een hulpagent al dan niet bevoegd zou zijn om ook te controleren op parkeerovertredingen. Volgens de minister is er de laatste maanden twijfel gezaaid over de bevoegdheden van de hulpagenten en de geldigheid van hun vaststellingen omtrent het betalend parkeren.

Inbreuken op het betalend parkeren, tijdelijk parkeren en bewonersparkeren zijn sinds 2004 gedepenaliseerd en kunnen sindsdien ook door private parkeerbedrijven of gemeentelijke ambtenaren worden vastgesteld. Hulpagenten blijven evenwel bevoegd. Toch wil Landuyt ,,iedere discussie hieromtrent vermijden’’ door het in te schrijven in de nieuwe verkeerswet. ,,Het is niet meer dan logisch dat wanneer de hulpagent in het straatbeeld toezicht kan houden op het wegverkeer en de openbare orden, hij ook toezicht kan houden op gelijk welke parkeerovertreding, ongeacht of ze nu aanleiding geven tot een verkeersboete, een belasting of een retributie’’, aldus Landuyt.