BRUSSEL - De liberale vakbond heeft, in het kader van het competitiviteitsdebat, vragen bij de budgettaire haalbaarheid van de regeringsvoorstellen om de forfaitaire beroepskostenaftrek te verhogen.
Het nationaal bureau van de ACLVB kwam dinsdag bijeen en werd door voorzitter Guy Haaze geïnformeerd over de stand van zaken van de onderhandelingen tussen regering en sociale partners over een competitiviteitsverklaring.

De liberale vakbond zegt bereid te zijn deel te nemen aan zo’n verklaring op voorwaarde dat de bekommernissen van de bond inzake tewerkstelling en noodzakelijke evolutie van de nettolonen in beschouwing worden genomen.