,,Financiering ziekenhuizen kan vlotter’’
BRUSSEL - Het financieringssysteem voor ziekenhuizen heeft te kampen met problemen. Die doen zich vooral voor bij de opmaak van de begroting van de instellingen en bij de betalingen aan de ziekenhuizen. Dat meldt het Rekenhof.

Het Rekenhof ging na of de ziekenhuizen correct worden gefinancierd en of hun individuele budgetten overeenkomstig de regelgeving worden vastgesteld en betaald. De resultaten van het onderzoek brachten enkele gebreken aan het licht. Zo blijkt dat de individuele budgetten van de ziekenhuizen niet tijdig meegedeeld worden omdat de financieringsregels elk jaar laattijdig worden vastgesteld en gepubliceerd. De betaling van de definitieve bedragen aan de ziekenhuizen zelf heeft ook een aanzienlijke achterstand.

Er is ook een achterstand bij de vaststelling van de individuele budgetten en de betalingen aan de verzekeringsinstellingen. De oorzaken zijn de trage verwerking en de controle van de gegevens voor de berekening van die budgetten. Die gegevens zouden bovendien van onvoldoende kwaliteit zijn. Daarnaast verloopt ook de gegevensuitwisseling tussen de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en het Riziv gebrekkig. In het nieuwe fincancieringssysteem, dat in 2002 werd ingevoerd, worden bovendien nog schulden van de jaren 1999-2001 verwerkt.

Het Rekenhof vraagt dat specifieke maatregelen zouden worden uitgewerkt om het financieringssysteem van ziekenhuizen te optimaliseren. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte erkent de problemen en kondigt maatregelen aan om de vastgestelde gebreken weg te werken.