BRUSSEL - Kinderen van gescheiden mama's en papa's worden voortaan meestal aan beide ouders toegewezen. De kamercommissie Justitie heeft vandaag het wetsontwerp goedgekeurd dat van het verblijfsco-ouderschap de regel maakt. Bij co-ouderschap wonen kinderen afwisselend bij de vader en de moeder.
Terwijl er vroeger automatisch van werd uitgegaan dat de moeder de kinderen zou opvoeden, is dat nu vaak niet meer zo, vooral sinds twaalf jaar geleden de wet op het gezagsco-ouderschap werd gestemd. Dat gaf de beide ouders de verantwoordelijkheid over de opvoeding van hun kind.

Zowel SP.A-kamerlid Guy Swennen als minister van Justitie Laurette Onkelinx werkten hierrond een wettelijke regeling uit. Die bepaalt dat de rechter het kind afwisselend bij de twee scheidende ouders moet laten verblijven wanneer beide ouders het hierover eens zijn. Volgens wetenschappelijk onderzoek is het beter voor de kinderen wanneer ze om beurt bij moeder en vader intrekken.

Wanneer één van de twee ouders het co-verblijfsrecht voorstelt, moet de rechter die vraag onderzoeken. Wijst hij het voorstel af, dan moet de rechter dat uitgebreid te motiveren met objectieve redenen.

Omgangsrecht

Het wetsontwerp geeft de rechter ook meer mogelijkheden om het omgangsrecht met de kinderen af te dwingen. Ouders die zich niet houden aan de regeling, kunnen makkelijker aangepakt worden. De rechter kan onder meer het verblijfsrecht omkeren ten nadele van de ouder die de afspraken niet naleeft. De deurwaarder kan worden ingezet en als dwangsommen worden opgelegd, kan beslag worden gelegd op het loon van de betrokkene.

CD&V onthouden

Bij de stemming was niemand tegen. CD&V en cdH onthielden zich. De Vlaamse christendemocraten vinden het niet goed dat een algemeen model wordt opgelegd. ,,Elke situatie is anders. Die moet je dan ook geval per geval bekijken'', legt Servais Verherstraeten het partijstandpunt uit. De magistraten moeten volgens hem wel een motiveringsplicht krijgen en dienen pedagogisch en psychologisch opgeleid te worden.

Het Vlaams Belang was bij de stemming niet aanwezig. Het wetsontwerp verhuist nu naar de plenaire vergadering, waar het hoogstwaarschijnlijk volgende week al wordt behandeld en gestemd.