BRUSSEL - Verschillende federale overheidsdiensten hebben op initiatief van federaal minister van Gelijke Kansen Christian Dupont (PS) samen een meldpunt voor racisme op het internet opgericht. Op vier belangrijke Belgische portaalsites zal binnenkort een icoon ‘Cyberhate - delete’ terug te vinden zijn.

Met het icoon, op de websites skynet.be, msn.be, scarlet.be en telenet.be, kan worden doorgeklikt naar een meldingsformulier. Iedereen die denkt een of andere vorm van racisme op het internet te hebben vastgesteld, kan het formulier invullen. De melding komt dan bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding terecht, die een eerste selectie doorvoert, de klachten behandelt en doorspeelt aan het gerecht. Rond de precieze manier waarop die behandeling in zijn werk zal gaan, zullen het Centrum voor Gelijkheid, het College van procureurs-generaal, de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie en de betrokken FOD’s een samenwerkingsprotocol afsluiten.

De federale overheid wil het probleem van racisme op het net en cybercriminaliteit beter in kaart brengen. Het College van procureurs-generaal gaat in een omzendbrief aan de politiediensten vragen om internetfenomenen als haatmails en sites met opruiende taal waarover klachten binnenkomen, beter op te tekenen. Zo moet er degelijk cijfermateriaal komen over cybercriminaliteit. Vervolgens zal er ook een strafrechtelijk beleid worden uitgestippeld zodat cybercriminaliteit in alle gerechtelijke arrondissementen op eenzelfde manier zou worden vervolgd.

Procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé, geeft toe dat er momenteel weinig bruikbaar cijfermateriaal over het fenomeen cybercriminaliteit bestaat. ,,We weten dat zo’n twee procent van alle klachten over racisme effectief vervolgd wordt. Maar we weten eigenlijk niet hoe groot het probleem van racisme op het net is’’, zegt de magistraat. Eenzelfde geluid bij de FCCU: ,,Elk jaar krijgen we enkele tientallen klachten binnen over racisme en revisionisme op het net. Maar van slechts twee of drie daarvan werd vorig jaar een proces-verbaal opgesteld’’, zegt Guy Verbeeren van de FCCU. De andere werden bewaard voor eventueel later onderzoek of komen simpelweg niet in aanmerking voor vervolging.

Buitenlandse server

,,Racisme op het net is bijzonder moeilijk vast te stellen en het is nog moeilijker om in te grijpen. Er zijn vaak grote juridische problemen omdat de betrokken site vaak op een server staat die zich in het buitenland bevindt. Dan staan wij vrijwel machteloos’’, zegt Verbeeren. Ingrijpen op Belgische sites gaat vlot, bevestigt Wim Roggeman van de Internet Service Association Belgium, de koepel van internetproviders. Maar ook hij heeft geen cijfermateriaal over racisme op het (Belgische) internet. Het internetmeldpunt gaat gepaard met de verspreiding van een kleine gids voor de internetgebruiker en een opleiding.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding bereidt namelijk opleidingsmodules voor, bestemd voor internetgebruikers, -moderatoren, -beheerders en/of -providers. Ze zullen er kunnen leren hoe racistische uitlatingen op het net te identificeren en hoe op te treden. Het meldpunt racisme op het net is een voorbode van een ,,uniek portaal’’, één site waarop alle vormen van cybercriminaliteit gemeld zullen kunnen worden, zoals ontoelaatbare handelspraktijken en bedrog. Die globale site wordt momenteel ontwikkeld door de FCCU. Hij zou in juni of juli klaar moeten zijn. Het meldpunt kadert in het ‘Strijdplan tegen het racisme’ van de federale regering van juni 2004.