Arbeidsverzuim neemt weer toe
BRUSSEL - Het arbeidsverzuim in de privésector is in 2005 licht gestegen. Het absenteïsme ligt hoger bij vrouwen en arbeiders dan bij mannen en bedienden. Arbeiders zijn in vergelijking met bedienden ook dubbel zo vaak afwezig wegens ziekte.
Dit blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de federale overheidsdienst (FOD) Economie die dinsdag zijn bekendgemaakt. Werknemers in de privésector waren in 2005 op ruim 6,5 procent van de werkdagen afwezig, tegenover 6,4 procent in 2004. In 2001 bedroeg het absenteïsme in de privésector nog 5,99 procent.

De grootste reden voor afwezigheid is ziekte. Het ziekteverzuim neemt in 2005, na een daling in 2004 (4,77 pct), terug toe tot 4,88 procent. 2,1 procent van de werknemers is minder dan een maand ziek, 1,49 procent is tussen een maand en een jaar ziek en 1,14 procent is langer dan een jaar ziek.

Zwangerschappen

Uit de cijfers blijkt dat het verzuim groter is bij vrouwen (8,43 procent) dan bij mannen (5,36 procent), vooral omwille van de afwezigheid ten gevolge van zwangerschappen en geboortes. De afwezigheid van vrouwelijke werknemers ten gevolge van zwangerschappen en geboortes steeg tussen 2001 en 2005 van 1,44 tot 1,92 procent.

Daarnaast blijkt ook dat arbeiders vaker afwezig zijn dan bedienden. Arbeiders zijn 8,82 procent van de werkdagen afwezig, tegenover 5,23 bij bedienden. Het ziekteverzuim bij arbeiders (7,01 pct) ligt bijna dubbel zo hoog als bij bedienden (3,61 pct).

Arbeiders zijn ook bijna zeven keer vaker afwezig door arbeidsongevallen dan bedienden, wat logisch lijkt aangezien ze andere taken verrichten. Het verzuim omwille van zwangerschappen en geboortes ligt dan weer bijna drie keer hoger bij bedienden (0,99 pct) dan bij arbeiders (0,37 pct).