BRUSSEL - Bij de Vlaamse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 hebben in totaal 1.592 mensen geweigerd om te zetelen in stembureaus als voorzitter, bijzitter of secretaris. Dat blijkt uit het antwoord van justitieminister Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van senator Stefaan Noreilde (VLD).

Uit de gegevens van het college van procureurs-generaal blijkt dat tot dusver in 24 gevallen een minnelijke schikking werd voorgesteld, dat 157 mensen werden gedagvaard en dat 136 dossiers zonder gevolg werden geklasseerd. Voor de overige dossiers was op het ogenblik van de vraagstelling aan het college nog geen beslissing genomen.

Alle parketten nemen volgens Onkelinx een weigering om te zetelen ernstig, maar de aanpak verschilt. ,,De parketten van Antwerpen en Mechelen vervolgen door middel van een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank, terwijl de andere parketten in principe een minnelijke schikking voorstellen'', aldus de minister.

Het parket van Mechelen aanvaardt bijvoorbeeld borstvoeding niet als een geldige reden, terwijl de andere parketten dat wel in overweging nemen. Er bestaat geen enkel omzendbrief waarin de geldige redenen van een weigering omschreven worden.