Lourdes gaat nieuwe regels voor wonderen hanteren
BRUSSEL - Lourdes heeft nieuwe regels uitgewerkt voor het erkennen van een wonderbaarlijke genezing, zo heeft monseigneur Perrier, de bisschop van Tarbes en Lourdes, bekendgemaakt. Het gaat om een wijziging van de verschillende etappes voor de erkenning van een wonder.
Momenteel wordt een wonder slechts na een lang en slopend onderzoek erkend, dat vaak vele jaren in beslag neemt. Omdat ook de wetenschap steeds verder vooruit gaat, worden wonderen steeds minder vaak als onverklaarbaar erkend. Toch bestaat er volgens de bisschop een categorie van genezingen, die men niet met de term ,,wonder'' in de strikte betekenis van dat woord kan aanduiden.

Volgens mgr. Perrier worden er voor een erkenning van een wonder verschillende etappes doorlopen. Allereerst moeten artsen bevestigen dat het om een "onverwachte" genezing gaat. Daarbij buigt men zich over het verloop van de ziekte en de persoonlijkheid van de patiënt. Zo wil men bedrog, illusie of een hysterische pathologie uitsluiten. De arts moet ook oordelen dat de genezing medisch onverklaarbaar is. Als aan al die criteria voldaan is, wordt de bisschop van het bisdom van de patiënt verwittigd.

In een tweede fase moet de onverwachte genezing nog bevestigd worden. Daarbij wint men de mening in van specialisten. In een laatste fase wordt het uitzonderlijke karakter van de genezing erkend. Er dient ook bevestigd dat de genezing volledig en blijvend is.

Het opstellen van deze nieuwe normen is noodzakelijk omdat de medische wetenschap de voorbije vijftig jaar een enorme vooruitgang geboekt heeft, zowel op het vlak van diagnose als inzake therapie. Daardoor wordt het steeds moeilijker om nog vast te stellen of het om een medisch onverklaarbaar fenomeen gaat.