BRUSSEL - In een reactie op de ontdekking van mond- en klauwzeer in Nederland komt de federale crisiscel "mond- en klauwzeer" vanmiddag samen. Daarin zitten onder meer medewerkers van de administratie en het kabinet Landbouw.
De crisiscel zal de situatie in Nederland evalueren en eventueel beslissen om extra voorzorgsmaatregelen in België te nemen. Ook komt de tracering van dieren die recent uit Nederland werden ingevoerd ter sprake. Het scenario dat gevolgd wordt, is vergelijkbaar met dat toen in Frankrijk MKZ was uitgebroken. "Paniek zaaien moeten we vermijden", verluidt het op het kabinet Landbouw.

Pas in de loop van de namiddag wordt een officiële reactie van federaal landbouwminister Jaak Gabriëls verwacht. De VLD-minister wordt overigens deze namiddag in de Kamer verwacht voor een landbouwdebat.