ING boekt winst boven het miljard
BRUSSEL - ING België heeft het voorbije jaar voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan een miljard euro nettowinst geboekt. Dat is 16,6 procent meer dan het jaar voordien, zo maakte topman Luc Vandewalle woensdag bekend bij de voorstelling van de jaarresultaten van de Belgische divisie.
In het nettobedrag zit ook een deel eenmalige inkomsten voor 11,2 miljoen euro. Als die buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de winst van de bank 989,7 miljoen euro. Dat is 22 procent meer dan in 2005. Vooral de retail-activiteit (bankkantoren) van ING presteerde in 2006 goed. De winst voor belastingen steeg met ruim 40 procent tot 478 miljoen euro.

Vandewalle sprak van een ,,excellent resultaat'', maar al bij al was de onderliggende tendens nog beter. De opbrengsten van ING stegen het voorbije jaar immers tot 3,12 miljard euro, terwijl de kosten daalden tot 1,84 miljard. Dat komt neer op een derde meer winst tegenover 2005.

Dat dit niet helemaal in het nettoresultaat wordt weerspiegeld, heeft te maken met de provisies op slechte kredieten. Die kostten ING in 2006 23,9 miljoen euro, terwijl er het jaar voordien nog een positief effect van 80,7 miljoen euro kon worden geboekt door het terugnemen van provisies. ,,Alles samen een effect op ons resultaat van meer dan 100 miljoen'', aldus de topman. Hij beklemtoonde tegelijk dat de bank geen probleem heeft op het vlak van slechte leningen. Het risicoprofiel is nog zeer laag.

ING zag vorig jaar de schulden aan haar cliënteel stijgen met 1,4 pct tot 75,25 miljard euro. Spaarboekjes noteerden 1,1 procent meer inlage, zichtrekeningen zelfs 10,7 procent, ,,en dit ondanks de hevige concurrentie van andere producten''.

Bij de leningen was er een stijging van 9,8 pct tot 48,7 miljard euro. Het hypothecair krediet groeide met ruim 20 procent en de kaskredieten met 19,2 pct.

De verzekeringsactiviteit is traditioneel - wegens de structuur bij het moederbedrijf - niet in de resultaten van de Belgische dochter opgenomen. De winst over 2006 bedroeg er 137 miljoen euro, een daling met 21 procent. Hiervoor is vooral het nieuwe commissiesysteem verantwoordelijk, net als de daling van de verkoop van Optima-producten.

2007 zou volgens de topman eerder een consolidatiejaar worden voor ING. Hij verwijst enerzijds naar het kleine verschil tussen de korte- en langetermijnrente, waaruit banken een belangrijk deel van hun inkomsten halen. Die spread bedroeg eind december nauwelijks 18 basispunten tegen bijna 100 het jaar voordien. Ook aan het kostenplaatje en de commissies is bij ING al fors gewerkt. ,,De bomen groeien niet tot in de hemel'', verklaarde Vandewalle.

Vandewalle gaat binnenkort met pensioen. Over zijn opvolging wilde hij woensdag nog niets bekendmaken. Een officiële mededeling volgt in de tweede week van maart, luidde het. Intern zou de beslissing al rond zijn.