BRUSSEL - Het Arbitragehof heeft woensdag een rist beroepen verworpen die waren ingediend tegen de wet van 2005 die het statuut van het politiepersoneel aanpaste. Het leeuwendeel van de beroepen, liefst 257, was afkomstig van voormalige leden van de gerechtelijke politie bij de parketten, die verschillende discriminaties in de wet aanvoerden.
De zeer ingewikkelde wet kwam tot stand nadat het Arbitragehof al na de grote politiehervorming kritiek had op de manier waarop de verschillende politiestatuten die vroeger bestonden, in het zogenaamde mammoetbesluit waren ineengepast. Onder meer politievakbond Sypol kondigde nog voor de goedkeuring van de wet uit 2005 aan opnieuw naar het Arbitragehof te zullen stappen. Het Grondwettelijk Hof verwierp echter de aangevoerde kritieken.