BRUSSEL - Minister van Leefmilieu Bruno Tobback is gewonnen voor het Australische idee om gloeilampen te verbieden. Tobback wil het idee meenemen naar de federale regeringsonderhandelingen later dit jaar.
Australië wil een geleidelijk verbod op de verkoop van gloeilampen. Die maatregel moet de uitstoot van broeikasgassen in 2012 met vier miljoen ton per jaar verminderen. Het ziet er naar uit dat Europa snel zal volgen.

Federaal minister Tobback is het Australische idee alvast genegen. ,,Wat mij betreft moet de geleidelijke verbanning van de gloeilamp mee worden opgenomen in de lijst van de Kyoto-maatregelen die bij de volgende regeringsonderhandelingen op tafel zullen liggen'', zegt hij.

Spaarlampen op gloeilampformaat zijn duurder, maar gaan zes keer zo lang mee en verbruiken minder dan een kwart van de energie voor dezelfde hoeveelheid licht.