De aangepaste code voor corporate governance, die begin februari 2009 wordt voorgesteld, zal de opzegvergoeding van topmanagers van beursgenoteerde ondernemingen beperken tot 12 maanden loon. Dat zegt Herman Daems, de nieuwe voorzitter van de Commissie Corporate Governance, in een interview met het weekblad Trends.
Oorspronkelijk zou de aangepaste code voor beursgenoteerde ondernemingen een beperking van de opzegvergoeding voor topmanagers tot 18 maanden loon aanraden. Maar de code werd eind vorig jaar ingehaald door een wetsontwerp van toenmalig minister van Justitie Vandeurzen om de opzegvergoeding te beperken tot 12 maanden loon.

De zelfregulerende code zich zal schikken naar dit wetgevende initiatief. ‘Het zou in de gegeven omstandigheden niet verstandig zijn om een termijn aan te bevelen die afwijkt van het wetsontwerp. We gaan de code zo formuleren dat ze zich schikt naar eventuele wetgevende initiatieven - zo moet ze ook niet elke keer herschreven worden’, zegt Daems.

Huidig minister van Justitie Stefaan De Clerck zegt dat hij het wetsontwerp over de begrenzing van de opzegvergoeding zo spoedig mogelijk door het parlement wil krijgen. Hij wacht enkel nog op het advies van de Raad van State.

De Clerck gaat voorts de publicatie van een remuneratieverslag verplichten. ‘Het is de bedoeling dat de aandeelhouders zicht krijgen op de totale kost van het topmanagement, zodat zij hieraan hun goed- of afkeuring kunnen verlenen’, aldus De Clerck.

Daems wil op termijn, naast de code voor corporate governance, ook een individuele gedragscode voor bestuurders ontwikkelen.