Musharraf zoekt Europese vriendjes
De Pakistaanse president Pervez Musharraf toont zich deze week van zijn vriendelijkste kant aan de Europeanen. Hij wil hen ervan overtuigen dat hij de ideale man is om Pakistan te leiden.
'We moeten in Pakistan vrije, eerlijke en transparante verkiezingen hebben.' Dat is de boodschap die de Pakistaanse president Pervez Musharraf in Europa brengt. Hij is gisteren in Brussel aan een achtdaagse trip begonnen, waarin hij de Europese leiders duidelijk wil maken dat Pakistan onder zijn leiding de goede weg opgaat. De aftrap werd gegeven in het Conrad Hotel, waar Musharraf een ontmoeting had met zakenlui en journalisten.

Daar beklemtoonde Musharraf dat de verkiezingen van 18 februari een nieuwe stap zijn in het democratiseringsproces dat hijzelf in 1999 in gang heeft gezet. Dan kunnen de Pakistanen een nieuwe premier kiezen, die samen met president Musharraf het land zal besturen.

Het zit Musharraf dwars dat velen niet geloven dat hij meer democratie in zijn land wil. Zijn onconventionele verkiezing als president, de invoering van de noodtoestand gedurende zes weken, de schorsing van de belangrijkste rechters van zijn land of de beperking van het recht op vrije meningsuiting zijn – volgens Musharraf – noodzakelijke ingrepen om zijn land op weg naar democratie te zetten.

De Pakistaanse president verweet de Westerse critici dat ze 'bezeten' zijn door de mensenrechten en dat ze geen oog hebben voor de moeilijke situatie waarin Pakistan zich bevindt. In tegenstelling tot de Westerse landen is Pakistan een tribaal land dat geen democratische traditie heeft. Bovendien moet zijn land de strijd aanbinden tegen de terroristen en de Taliban en heeft het volgens de president daarvoor specifieke maatregelen nodig, zei de president.

Musharraf ontkende trouwens dat de media in zijn land aan banden worden gelegd. 'Als je de krantenartikels leest, dan merk je dat 95 procent van de stukken tegen de regering zijn gericht. Ik denk dat de journalisten in Pakistan vrijer zijn dan in het Westen.'

Om de zakenlui in de zaal gerust te stellen, voegde hij eraan toe dat het rijk van de terroristen op zijn einde loopt. 'Ze zijn op de vlucht, dat merken we als we in de bergen naar hen op zoek gaan', zei Musharraf. Hij herhaalde dat zijn land geen hulp nodig had van buitenlandse soldaten om op terroristen te jagen. Een maand geleden was er sprake van een rapport waarin de Verenigde Staten zouden overwegen om soldaten naar Pakistan te sturen. 'Niemand mag onze soevereiniteit schenden', zei de president daarover.

Maar Musharraf wilde vooral duidelijk maken dat de verkiezingen volgende maand eerlijk en transparant zullen verlopen. Hij ging uitgebreid in op de manier waarop de verkiezingen zijn georganiseerd, hoe de stembussen worden gecontroleerd en hoe er niet met de kiesbureaus kan worden gefraudeerd. De vraag hoe hij zou reageren als de oppositie de verkiezingen wint, wimpelde Musharraf verontwaardigd af met een 'Wie ze ook wint, het spreekt voor zich dat hij de macht zal krijgen'. In een interview met de Duitse krant Die Welt heeft Musharraf zelfs gezegd dat hij dan zou opstappen.

Met zijn uitspraken wil de Pakistaanse president aan de Europese leiders duidelijk maken dat hij de geschikte man is om Pakistan te blijven leiden. Musharraf heeft Europa nodig want zijn gezag en zijn populariteit zijn aan het tanen. De komende verkiezingen zijn de lakmoesproef zijn voor zijn geloofwaardigheid.

Zowel premier Guy Verhofstadt als Javier Solana, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de EU, hebben het belang van eerlijke verkiezingen nog eens in de verf gezet toen ze Musharraf spraken. Solana zei dat de Europese relaties met Pakistan zullen worden geëvalueerd in het licht van de verkiezingen. Wat dat precies betekent, is niet duidelijk, maar Musharraf weet ook dat de Europese Unie de belangrijkste handelspartner van Pakistan is.

Bovendien beseft Musharraf dat zijn herverkiezing als president vorig jaar niet volgens de regels is verlopen. Zo heeft hij zich – vervroegd – laten verkiezen door het oude parlement waar hij op dat moment nog op een meerderheid kon rekenen. De opperrechter van het Pakistaans Hooggerechtshof, die de macht had om de herverkiezing ongeldig te verklaren, werd de laan uitgestuurd, officieel omdat hij corrupt was.

Musharraf kon daar in zijn eigen land wel mee wegkomen, maar het heeft geenszins bijgedragen tot zijn geloofwaardigheid in het buitenland. De International Crisis Group vreest dat de Europese Unie zich al te gemakkelijk zal laten overtuigen. De onduidelijkheid rond de moord op oppositieleidr Benazir Bhutto, de honderden arrestaties tijdens de noodtoestand, de verwijdering van de rechters van het Hooggerechtshof zijn voor het onderzoeksinstituut al voldoende feiten om aan Musharrafs bedoelingen te twijfelen.