Saudische vrouwen mogen voortaan zonder mannelijke begeleiding in een hotelkamer of appartement verblijven. Het ministerie van Handel heeft dit besloten.
De verruiming van de bewegingsvrijheid van vrouwen volgt op aanbevelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Commissie ter Bevordering van Deugd en Preventie van Ondeugd - een soort religieuze politie.

Saudische vrouwen hebben weinig bewegingsvrijheid. Ze mogen niet met de auto rijden, naar het buitenland reizen of voor de rechter verschijnen als ze niet in het gezelschap zijn van een man.