De Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel, heeft in Kigali de noodzaak benadrukt van een politieke dialoog tussen de landen in de Regio Van De Grote Meren. Zo'n dialoog moet de spanningen in Centraal-Afrika verminderen.
'Ik heb het standpunt van de Belgische regering herhaald, namelijk dat een politieke dialoog op regionaal niveau noodzakelijk is', verklaarde Michel naar aanleiding van een onderhoud met de Rwandese president Paul Kagame.

De landen in de regio (Rwanda, de Democratische Republiek Congo, Burundi en Oeganda) hebben de contacten op hoog niveau hernomen, na tien jaar van conflicten waarbij meer dan vijf miljoen doden vielen. Er wordt onder meer geprobeerd om een einde te maken aan de aanwezigheid van gewapende buitenlandse groepen op het grondgebied van buurlanden.

De minister had het daarnaast met Kagame ook over de samenwerkingsstrategie tussen Brussel en Kigali. De twee landen kwamen overeen om het principe van sectorale begrotingshulp - dat nu al wordt toegepast binnen de sectoren gezondheid en onderwijs - uit te breiden naar de landbouwsector.