Het potentieel aan vernieuwbare energie in België is beperkt in vergelijking met andere landen binnen de Europese Unie. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) maandag bij de lancering van het klimaatzakboekje.
Tegen 2020 zou, volgens het VBO, het aandeel van hernieuwbare energie in ons land niet hoger mogen zijn dan 8 procent, de laagste doelstelling van alle landen binnen de Europese Unie.

Woensdag bestudeert de Europese Commissie de verdeling van de inspanningen voor de verschillende lidstaten op vlak van hernieuwbare energie. Het VBO is zich bewust van de uitdagingen die de klimaatkwestie met zich meebrengt op economisch en ecologisch vlak.

Met het klimaatzakboekje wil het VBO het effect van toekomstige politieke beslissingen op, enerzijds de groei en creatie van jobs en anderzijds de internationale strijd tegen de klimaatverandering kritisch evalueren.