Nederlandse scholieren slagen er geregeld in het computersysteem van hun school te kraken. Ze kunnen vrij eenvoudig bij leerlingenadministratie, cijferlijsten en proefwerken met de antwoorden. Een woordvoerder van de Stichting Kennisnet bevestigde maandag berichtgeving in het AD met die strekking.
Uit onderzoek van de Stichting Kennisnet, die scholen ondersteunt op it-gebied, blijkt dat veel schoolsystemen relatief gemakkelijk te kraken zijn. 'De veertien onderzochte scholen waren geen van alle helemaal veilig', zei de zegsman.

Volgens Kennisnet lopen scholen grote risico's. Kwaadwillenden kunnen cijfers veranderen, virussen en spam verspreiden, systemen platleggen, e-mailadressen en wachtwoorden misbruiken.

Bij vijf scholen was sprake van een situatie waar misbruik mogelijk kan leiden tot ongeautoriseerde toegang van binnenuit en van buitenaf (via het internet). 'De studenten kwamen van binnen de school makkelijker de systemen in dan van buitenaf.'

Kennisnet heeft een lijst met aanbevelingen voor de scholen gemaakt. De stichting adviseert docenten geen wachtwoorden te laten slingeren of in te typen terwijl iedereen meekijkt, wachtwoorden regelmatig te veranderen en digitale schoolborden en computers uit te zetten als ze de klas verlaten.

Kennisnet deed het onderzoek bij in totaal veertien scholen, waarvan vier basisscholen en tien in het voortgezet onderwijs. Daarvoor werd een zogenoemde 'ethical hack' gebruikt. Daarbij worden scholieren van de betreffende scholen ingezet, die met medeweten van de schoolleiding de computersystemen proberen te kraken.