Vermassen noemt proces L&H onwettelijk
Advocaat Jef Vermassen zegt dat zijn cliënt, Dirk Cauwelier, in de zaak L&H niet had mogen ondervraagd worden door gewone politiemensen. Alle betrokken stukken moeten geweerd worden uit het onderzoek, stelt Vermassen.
Volgens Jef Vermassen steunt het onderzoek naar L&H op onwettelijke ondervragingen als gevolg van de regels van het voorrecht van rechtsmacht. Die regels zijn van openbare orde. Ze houden verband met de aanwezigheid van een plaatsvervangend rechter in het onderzoek.

'Welnu alle punten in de dagvaarding tegen de drie leden van het auditcomité komen uit de gewraakte periode van belangrijke wettelijke inbreuk. Het pv van speurder Alex Gacobs is duidelijk'.

Ook in het betoog van advocaat Wijkmans, die het auditcomité verdedigt, kwam het OM zwaar onder vuur te liggen. Volgens Wijkmans kenden de leden van het auditcomité de facturen die L&H betaalden aan KPMG niet en hoefden ze die ook niet te kennen.

Wijkmans haalde ook een getuigenis boven van mevrouw Pritchard. Zij voerde in 2000 het fraudeonderzoek van Byran Cave bij L&H. 'Het auditcomité wist niet dat er fraude was', is haar conclusie.

'Ze gingen af op wat het management hen voorlegde. Ik heb geen documenten gezien die hen had moeten alarmeren. Zelfs vandaag is er geen courant gebruik om contracten te screenen door auditcomités (AC’s). Het AC wist niet en kon ook niet geacht worden te weten dat er fraude was bij L&H. ‘

Volgens Wijkmans had Pritchard 'niets te winnen' met dergelijke mededeling.’

Vrijspraak>
De verdediging van voormalig financieel directeur Carl Dammekens vroeg vanmorgen de vrijspraak. Ze stelt dat er sprake is van een onoverkomelijke dwaling uit hoofde van Dammekens.

'Dammekens is als werknemer te goeder trouw geweest en heeft gedaan wat hij kon doen in de gegeven omstandighen waarin ze zich afspeelden', aldus zijn advocaat Filip Van Hende.

Verhuis Het proces L&H wijkt vanaf 11 februari tijdelijk uit naar een kleinere zaal. Of dit zo blijft, is nog onduidelijk. Tot nu toe is het grote auditorium in het ICC een maatje te groot gebleken wegens gebrek aan publieke belangstelling.