BRUSSEL - VLD-senator Luc Willems wil dat de definitieve beslissing over de invoering van een wegenvignet in België voorafgegaan wordt door een bespreking van de kwestie in Benelux-verband. Hij heeft hierover bij het Permanent Comité van het Benelux-parlement een voorstel ingediend.
Willems is fractieleider van de liberale groep in het Beneluxparlement. Hij legde zijn voorstel neer op de vergadering van het Comité vrijdag in Luxemburg. "We moeten de praktische implicaties, de economische gevolgen of mogelijk discriminerende effecten eerst bespreken vooraleer de invoering een feit wordt.

Het Benelux-parlement is als overlegorgaan de gewezen plaats hiervoor. Op die manier komen we op een gestructureerde manier tegemoet aan de Nederlandse vraag om overleg", stelt de senator.

De VLD’er wijst erop dat naast de vragen en opmerkingen uit het Nederlandse kamp, ook toeristische centra in België een deel van hun aantrekkingskracht vrezen te verliezen door de invoering van een dergelijk vignet. In een geografisch eerder klein land als België kunnen steden als Brugge, Antwerpen of Gent regelmatig rekenen op toeristen die voor één of meerdere dagen op vakantie komen.

Ook Belgische pretparken, die bijvoorbeeld jaarlijks door bijna een kwart miljoen bezoekers uit Nederland worden bezocht, vrezen een deel van hun inkomsten te verliezen, luidt het. "Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we binnen de Europese Unie tot 27 verschillende systemen van wegenvignetten en tolheffingen komen. Dan zijn we terug naar af op het vlak van personenverkeer", besluit hij.