Bedrijven krijgen elektriciteitskorting
Foto: vcb
BRUSSEL - De ministerraad heeft vandaag een voorontwerp van wet goedgekeurd over de plafonnering van de federale energiebijdrage voor bedrijven. Vanaf 1 juli 2005 moeten bedrijven nog een maximale federale heffing van 250.000 euro betalen. Jaarlijks is voor het mechanisme een budget voorzien van 38 miljoen euro. Daarnaast is ook een wettelijk kader goedgekeurd voor de bouw van het windmolenpark voor de Belgische kust.

De twee maatregelen gaan terug op beslissingen die werden genomen op de superministerraad van Gembloers in januari 2004. Het systeem van de plafonnering van de energiebijdrage moet de energiefactuur van de ondernemingen verlichten. Elk bedrijf dat meer dan 20 MWh per jaar verbruikt, kan zo een beroep doen op het systeem, op voorwaarde dat het bedrijf zelf ook maatregelen neemt voor rationeel energieverbruik. Vooral voor grote bedrijven zijn de verschillen groot.

Oorspronkelijk zou de maatregel ingaan op 1 januari 2005, maar uiteindelijk gaat ze met zes maand vertraging van start op 1 juli. Dit jaar wordt een budget van 19 miljoen euro voorzien. Vanaf 2006 zou het gaan om jaarlijks 38 miljoen euro.

Windmolenpark op Thorntonbank

Tegelijk creëert het ontwerp ook een wettelijk kader voor de inplanting van het windmolenpark op de Thorntonbank voor de Belgische kust. Het bedrijf dat het windmolenpark bouwt, C-Power, had gisteren nog aan de alarmbel getrokken en geklaagd over de rechtsonzekerheid van het project.

Het bedrijf eiste dat de overheid zijn financiële beloftes zou naleven, met name over de co-finaciering van de aansluitingskost op het windmolenpark (het trekken van de kabel tot aan de hoogspanningslijn). Die aansluitingskost bedraagt 100 miljoen euro. De regering is bereid daarvan 25 miljoen euro op zich te nemen, in vijf schijven van 5 miljoen euro.

Aangezien de bouw van de windmolens pas binnen enkele jaren volledig wordt doorgerekend in de tarieven, blijft het budget voor de degressiviteitsmaatregel tot en met 2007 beperkt tot 38 miljoen euro. Daarna moeten de bedrijven meer betalen en is het voordeel van de degressiviteit voor hen in principe ook groter. Dat vereist dan wel een extra financiële inspanning van de overheid na 2007.

Het ontwerp is naar de Raad van State gestuurd en zal nadien worden voorgelegd aan het parlement.