BRUSSEL - De indicator van het consumentenvertrouwen in België bleef in januari onveranderd op het tijdens het laatste kwartaal van 2004 opgetekende peil, met name -6. Dat maakte de Nationale Bank vanmiddag bekend.

De verwachtingen van de consumenten ten aanzien van de algemene economische situatie en de werkloosheidsontwikkelingen bleven luidens de Nationale Bank nagenoeg ongewijzigd tegenover de vorige maand.

Daarmee heeft de indicator zich in feite al vier maanden min of meer gestabiliseerd. In november 2004 stond de indicator van het Belgisch consumentenvertrouwen op -7 en in oktober 2004 op -6.

Ook wat de micro-economische perspectieven betreft kwamen slechts minimale schommelingen tot uiting. Zo hebben de gezinnen hun toekomstige financiële situatie iets gunstiger ingeschat, terwijl hun vooruitzichten aangaande de spaarcapaciteit er licht op achteruitgingen.