BRUSSEL - Minister van Economie Marc Verwilghen heeft de Belgische mededingingsautoriteiten gevraagd of er problemen rond mogelijke prijsafspraken bestaan in de reissector. Dat blijkt uit een persbericht van de Oostendse VLD-politicus Bart Tommelein, die vreest dat de twee grote touroperators, TUI en Thomas Cook, hun machtspositie misbruiken door onderlinge afspraken te maken. TUI ontkent met klem dat er in de sector prijsafspraken zouden bestaan.

Bart Tommelein verwijst naar een recent artikel in ,,Budget en Recht'' van Test Aankoop. Daaruit blijkt volgens Tommelein dat er in de Belgische reissector een gebrek is aan concurrentie en controle. Zo zouden de grote spelers prijsafspraken maken of ,,hun feitelijke gedragingen op elkaar afstemmen''.

Als voorbeeld haalt Tommelein de verhoging van de brandstoftoelagen aan. ,,Afgelopen jaar viel op dat de twee grote spelers simultaan prijsverhogingen invoerden bij de benzine- en kerosineprijsverhogingen. Gezien bijna 90 procent van de markt in handen is van twee spelers, zou dit volgens sommigen kunnen wijzen op misbruik van monopoliepositie'', aldus Tommelein.

,,Duopolie''

Uit de vraag van Tommelein aan minister Verwilghen blijkt alvast dat er in de reissector geen sprake meer is van prijscontrole. Op concurrentievlak worden wel een aantal zaken gecontroleerd, zoals eventueel misbruik van machtspositie. Of de twee grote spelers op de reismarkt hun positie zouden misbruiken door bijvoorbeeld prijsafspraken te maken, kan Verwilghen niet bevestigen. Hij stelt ook dat zo’n misbruik heel moeilijk te bewijzen is.

Toch heeft Verwilghen zijn kabinet de opdracht gegeven om bij de Belgische mededingingsautoriteiten na te gaan of er problemen zijn in de sector. ,,Aan de hand van de evaluatie van deze contacten kan ik nagaan of er een onderzoek naar de sector nodig is'', aldus Verwilghen.

Op dit moment zijn er nog geen onderzoeken of klachten hangende bij de Raad voor de Mededinging. Touroperator TUI Belgium onkent het bestaan van prijsafspraken met klem. ,,De concurrentie in de sector is bijzonder hard. In zo’n marktconstellatie kan er van prijsafspraken geen sprake zijn'', aldus Hans Vanhaelemeersch van TUI Belgium. Hij vreest dus ook niet voor de gevolgen van een eventueel onderzoek. ,,Er valt helemaal niets aan te tonen'', besluit hij.