Meer binnenschepen naar Antwerpse haven
Foto: wdk
ANTWERPEN - Naast de zeetrafiek is ook de binnenvaart van en naar de haven van Antwerpen gestegen in 2004. Het totale goederenverkeer per binnenschip bedroeg vorig jaar bijna 82 miljoen ton, een stijging met 6,9 procent tegenover 2003. Dat meldt het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vandaag.

Het containerverkeer per binnenschip groeide vorig jaar met 12 procent tot meer dan 19 miljoen ton. De trafiek van aardolie en distillatieproducten, de belangrijkste categorie voor de binnenvaart, groeide met 4,4 procent tot 25 miljoen ton.

De belangrijkste bestemming voor binnenvaartverkeer blijft Nederland, met 32,9 miljoen ton. Daarna volgen België (23 miljoen ton) en Duitsland met 20,3 miljoen ton.

Wat zeetrafiek betreft bevestigen de definitieve cijfers dat Antwerpen een recordjaar achter de rug heeft. De totale goederenoverslag eindigt op 152,3 miljoen ton, bijna 10 miljoen ton of 6,6 procent meer dan in het recordjaar 2003.

Het containerverkeer steeg met 11,4 procent en ging zo voor het eerst boven de zes miljoen TEU. Ook de andere goederencategorieën gingen erop vooruit, enkel de behandeling van vloeibaar massagoed bleef stabiel.