Advocaten mogen niet meer onbeperkt pleiten
Foto: Marc Herremans

Rechters mogen advocaten op voorhand opleggen hoelang ze ‘maar’ mogen pleiten. Dat oordeelt het Hof van Cassatie.

Een arrest van 14 maart van het Hof van Cassatie veroorzaakt beroering onder advocaten. Een advocaat was naar Cassatie gestapt, omdat hij bij een zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent over de verlenging van de voorlopige hechtenis van een beschuldigde van de drie raadsheren ‘maar’ tien minuten had gekregen om te pleiten.

Maar Cassatie zag geen graten in de beperking. Volgens het Hof kon de advocaat niet aantonen dat door de beperking van de pleitduur zijn recht op verdediging werd aangetast. Bovendien, zegt Cassatie, is er geen enkele wet of verdrag die een raadsman het recht geeft te pleiten zolang die dat zelf wil. Volgens Cassatie kan het onderzoeksgerecht de pleitduur van een advocaat beperken als rekening wordt gehouden met de aard en de complexiteit van de zaak.

Advocaten mogen niet meer onbeperkt pleiten
Sofie Demeyer.

Bij Advocaat.be, de vroegere Orde van Vlaamse Balies, vinden ze het arrest ‘zorgwekkend’. ‘In een rechtsstaat staan de rechten van verdediging centraal’, zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be. ‘En justitie moet een menselijk gelaat tonen. Dat is zeker het geval wanneer het gaat over de vrijheid van een persoon. Iemand in voorlopige hechtenis nemen behoort tot het meest ingrijpende wat in een mensenleven kan gebeuren. Zo’n zaak afhaspelen, of zelfs maar die indruk geven, is niet het beeld dat Justitie van zichzelf mag geven.’

Advocaat.be zegt ook te beseffen dat advocaten zich moeten bekwamen in beknoptheid en dat ze zich niet mogen verliezen in details. ‘Maar tien minuten lijkt onrustwekkend kort om te pleiten over de vrijheid van een persoon.’ Advocaat.be zegt te hopen dat Cassatie die nieuwe rechtspraak niet zal doortrekken naar de vonnisgerechten.

Lees ook

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in