Hoe onze uitstoot toekomstige generaties pijn doet
Foto: NYT

Het klimaatprobleem is een generatieconflict. Wie vandaag geboren wordt, zal veel meer extreem weer te verduren krijgen, in arme landen nog meer dan elders. ‘Maar kinderen hebben geen inspraak in hoe er over hun toekomst beslist wordt.’

‘Ons huis ligt op zestien meter van de kust. Dit jaar steeg de zee veel hoger dan normaal en het water overspoelde mijn huis, onze moestuin, onze fruitbomen. Klimaatverandering maakt onze eilanden onbewoonbaar ...