Artificiële intelligentie: gaan we te snel?

In november verblufte ChatGPT met zijn versjes, nu scoort GPT-4 hoger op een examen voor de Balie dan 90 procent van de Amerikaanse advocaten en wordt deze technologie aan ijltempo ingebouwd in Snapchat, Spotify en zowat alle software van Microsoft. Ondanks fundamentele, onopgeloste problemen.

‘Ik denk dat we de ontwikkeling van AI moeten vertragen en de tijd nemen om na te denken over de maatschappelijke implicaties van wat we aan het bouwen zijn.’ Dat zei de Belgische top-onderzoekster Pattie ...