Minder tijd voor belastingaangifte
Foto: Jasper Rietman

Burgers die een financieel expert inschakelen voor de indiening van hun belastingaangifte, krijgen niet langer automatisch uitstel tot oktober. Als het niet om een complexe aangifte gaat, geldt voor hen dit jaar 15 juli als deadline.

De federale overheidsdienst ­Financiën heeft nieuwe indieningstermijnen bekendgemaakt voor de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting. Voor de belastingplichtigen die hun aangifte zelf digitaal invullen ...