Voetbalbond ontslaat ceo: gegarandeerde bonus van 100.000 euro was druppel die Peter Bossaert zijn baan kostte
Peter Bossaert (l.) en Paul Van den Bulck. Foto: Belga

Peter Bossaert is donderdagochtend op staande voet ontslagen als ceo van de voetbalbond. Tussen het management en de raad van bestuur heerste al maandenlang spanning, een discussie over zijn loonpakket kostte de ceo finaal zijn baan.

Met een uiterst zuinige mededeling deelde de raad van bestuur van de voetbalbond mee dat hij ‘heeft beslist het contract van zijn ceo Peter Bossaert met onmiddellijke ingang te beëindigen’ en dat er werk wordt gemaakt van de opvolging.

Bossaert werd donderdagochtend op de hoogte gebracht van de beslissing die woensdagavond laat werd genomen, na een urenlange spoedvergadering die via Teams was belegd. De ceo moest zich verantwoorden voor een wijziging in zijn loonpakket die vorig jaar achter de rug van de raad van bestuur werd doorgevoerd. De toenmalige voorzitter en ondervoorzitter ondertekenden het document wel, maar verklaarden ‘op advies van de juridische dienst van de bond’ te hebben gehandeld.

De huidige voorzitter Paul Van den Bulck, die op dat ogenblik als onafhankelijke in de raad van bestuur zetelde, liet een extern advocatenkantoor nagaan of alle interne regels bij de loonaanpassing werden gevolgd. Het verslag hierover was negatief, waarop de raad van bestuur in een spoedzitting werd bijeengeroepen. Daarin kreeg eerst Peter Bossaert en daarna voorzitter Van den Bulck het woord. Nadat Bossaert de vergadering verlaten had, werd er gediscussieerd en gestemd over zijn aanblijven.

Om juridische redenen wordt er door de voetbalbond niet gecommuniceerd over de reden van het ontslag. Maar wel valt te horen dat Bossaert niet hoeft te rekenen op zijn ontslagvergoeding, wat erop zou kunnen wijzen dat de raad van bestuur op een ontslag om dringende reden aanstuurt.

Bonus van 100.000 euro

Tussen het management en de raad van bestuur heerst al langer een gespannen relatie. Meerdere bestuurders verwijten Bossaert een eigengereide managementstijl. Op verschillende momenten zou hij dossiers anders hebben aangepakt dan met de raad van bestuur was afgesproken. Dat was onder meer het geval bij de evaluatie van de vorige bondscoach Roberto Martinez en de procedure voor de aanstelling van de nieuwe bondscoach, Domenico Tedesco.

Het incident dat hem uiteindelijk de kop kost, draait om een addendum bij zijn arbeidscontract waarin enerzijds de voorwaarden voor een variabele bonus werden aangepast, waardoor Bossaert bovenop zijn jaarloon van 500.000 euro zou verzekerd zijn van een bijna gegarandeerde premie van 100.000 euro. Anderzijds werd er een loonindexatie doorgevoerd die voor de raad van bestuur problematisch is. Bossaert probeerde de bestuurders er woensdagavond van te overtuigen dat de aanpassing om niet meer dan een formalisering ging van gemaakte afspraken met het gewezen bestuur, onder voorzitterschap van Mehdi Bayat. Ook de juridische dienst en zijn directiecomité steunden hem daarin.

Bij het management van de voetbalbond is te horen dat alle regels zijn gevolgd en dat voorzitter Paul Van den Bulck een persoonlijk conflict met Bossaert wil uitvechten. De uitvoerende macht is in de KBVB geconcentreerd bij de ceo, de bondsvoorzitter speelt in ons land alleen maar een controlerende rol.

Bestuurscrisis

Het ontslag van Bossaert riskeert een bestuurscrisis te veroorzaken bij de voetbalbond op het moment dat de nieuwe campagne ‘Wir schaffen das’ onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco begint. De Rode Duivels spelen vrijdag hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden. Het vliegtuig naar Stockholm met bondsmensen en spelers stijgt deze namiddag op in Zaventem. De kans bestaat dat in de nasleep van Bossaert andere loyale topmedewerkers zullen (moeten) opstappen.