Negatief stookadvies in Vlaanderen door te veel fijnstof in de lucht
Geen hout stoken de komende dagen. Foto: Rias Immink

In de meetnetten van de drie gewesten zijn vrijdag hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. In Vlaanderen is de informatiedrempel om de bevolking te waarschuwen overschreden. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept de bevolking op om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren.

De 24-uursgemiddelde fijnstofconcentraties waren om 10.00 uur in Vlaanderen hoger dan de informatiedrempel van 35 microgram per kubieke meter lucht (PM2.5), namelijk 37 µg/m3. PM2.5 staat voor ‘particulate matter’ of ‘deeltje’ met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer. In Brussel en Wallonië ging het om 30 µg/m3.

Daarnaast liggen ook de 24-uursgemiddelde PM10-concentraties in Vlaanderen hoger dan de informatiedrempel van 50 µg/m3, namelijk op 52 µg/m3. Op basis van de huidige voorspellingen verwacht de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) dat de fijnstofconcentraties ook de volgende dagen hoog zullen blijven.

De hoge fijnstofconcentraties ontstaan doordat de luchtvervuiling afkomstig van industrie, landbouw, verkeer en gebouwenverwarming door lage windsnelheden slecht verdund wordt. Door het koude weer is de uitstoot van de gebouwenverwarming, voornamelijk veroorzaakt door houtkachels, ook hoger.

Kankerverwekkend

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals jonge kinderen, ouderen, mensen met hart- en vaatziekten, doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen, aldus Ircel. De concentraties binnenshuis zijn niet significant lager dan in de buitenlucht.

Vanwege de slechte luchtkwaliteit roept de Vlaamse Milieumaatschappij de bevolking op om geen hout te stoken in haarden of kachels als bijverwarming of om sfeer te creëren. ‘De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen’, luidt het.

Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijnstof, dioxines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Die stoffen zijn slecht voor de gezondheid, zo zorgen PAK voor DNA-schade en zijn ze daardoor kankerverwekkend. Zowel haarden als kachels dragen bij tot die schadelijke uitstoot, aldus de VMM.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in