Vlaamse slachtoffers 22/3 moeten zelf documenten vertalen
Foto: ap

Er heerst grote consternatie onder de Nederlandstalige slachtoffers op het terreurproces. Ze hebben van de griffie te horen gekregen dat ze alle documenten waarmee ze hun schade bewijzen, zelf moeten laten vertalen naar het Frans.

‘U hebt, tijdens uw burgerlijke partijstelling, stukken ingediend in de Nederlandse taal. Omdat de procedure in het Frans is, moeten die stukken vertaald worden. Kunt u ons die vertaalde stukken binnen een redelijke termijn in het Frans bezorgen?’

Dat is een vertaling van een Franstalige brief die door de griffie van het Brusselse assisenhof is verstuurd naar Nederlandstalige slachtoffers. Concreet gaat het over slachtoffers die zich burgerlijke partij hebben gesteld. Om hun psychische en/of materiële schade te bewijzen, hebben ze daar documenten aan toegevoegd. Verslagen van artsen of psychologen bijvoorbeeld.

Nu blijkt uit de brief van de griffie dat die niet aanvaard kunnen worden, omdat ze in het Nederlands zijn. Dat veroorzaakt onrust onder de slachtoffers. Vooral omdat ze zich afvragen wat voor een vertaling dat dan moet zijn. Mogen ze dat aan een vriend vragen, of moeten ze een beëdigde vertaler onder de arm nemen? En hoeveel zal dat dan kosten?

Drie tolken voor een lege stoel

Assisenexperts zeggen dat daar weinig aan te doen zal zijn. Het is nu eenmaal wettelijk zo geregeld dat officiële stukken in de taal van de procedure moeten zijn. Maar onder slachtoffers voedt het de idee dat er een groot verschil is tussen de vele rechten voor de beschuldigden en de manier waarop de slachtoffers worden behandeld. Zo zijn er elke dag drie tolken beschikbaar in de glazen box om voor beschuldigde Osama Krayem alles te vertalen van het Frans naar het Engels. En dat terwijl die er sinds de start van het proces elke dag opnieuw voor kiest om de zaal te verlaten en beneden in een cel te gaan zitten. Eerder zetten ook de discussie over de glazen box en het eindeloze debat over de naaktfouilles al veel kwaad bloed bij de slachtoffers.

Taal is sowieso een moeilijk thema op het terreurproces, met slachtoffers van over heel de wereld. Het federaal parket heeft kosten noch moeite gespaard om de niet-Franstalige slachtoffers zo veel mogelijk te ondersteunen. De 500 pagina’s dikke akte van beschuldiging werd in verschillende talen vertaald. En ook de internetradio, die het voor slachtoffers mogelijk maakt om de zittingen vanop afstand te volgen, wordt vertaald naar onder meer het Nederlands en het Engels. Bovendien is er tijdens het proces een klein leger tolken aanwezig – onder wie zelfs tolken Fins – om slachtoffers te helpen bij het volgen van de zittingen.

‘We vragen ons af of er voor het probleem van die Nederlandstalige stukken dan niet ook een oplossing gevonden kan worden’, klinkt het onder de slachtoffers.

Dit is wat u moet weten over het proces van de eeuw.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in