Een fietsvergoeding voor iedereen in privésector
In de privésector wordt een fietsvergoeding van 0,27 euro per kilometer ingevoerd. Foto: fvv

Iedereen die in de privésector werkt kan vanaf 1 mei aanspraak maken op een fietsvergoeding.

Uiterlijk tegen 1 mei hebben alle werknemers in de privésector recht op een fietsvergoeding. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben daar vandaag een aanvullende cao afgesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR). De regering moet wel nog de toegezegde compensatiemaatregelen goedkeuren, zo niet zal de cao onwettig moeten worden verklaard, merkt werkgeversorganisatie VBO op.

De vergoeding bedraagt 0,27 euro per kilometer, voor wie regelmatig van en naar het werk fietst. De vergoeding geldt voor een maximale afstand van 40 kilometer per dag. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor diegenen die vandaag al recht hebben op een fietsvergoeding op basis van een cao, verandert er niets.

De fietsvergoeding bestond al in heel wat sectoren, maar nog niet overal. Vakbond ACV schat dat zo’n 15 procent van de werknemers er nog geen recht op hadden, ‘bijvoorbeeld in de banksector of de toeristische sector’, zegt Piet Van den Bergh van de studiedienst. In bepaalde gevallen waren er wel afspraken gemaakt op bedrijfsniveau. Voor bestaande cao’s verandert deze aanvullende cao niets, ook niet als de vergoeding lager ligt dan 0,27 euro per kilometer.

11 procent met de fiets

Vandaag de dag komt naar schatting 11 procent van alle werknemers met de fiets naar het werk. Het ACV hoopt dat dat aantal nog kan toenemen, want bijvoorbeeld in de groep werknemers die op minder dan 5 kilometer van het werk woont, komt nog altijd meer dan de helft met de wagen. De vakbond wijst daarbij ook op de positieve effecten voor gezondheid, leefmilieu en files.

Hoeveel een veralgemeende fietsvergoeding de werkgevers zal kosten, is niet bekend. De Centrale Raad schatte de kost in 2019 op 40 miljoen euro per jaar, ‘maar dat is nog altijd slechts 2 procent van de kostprijs van de bedrijfswagens, of 0,02 procent van de totale loonmassa in België’, zegt ACV. De vakbond wijst ook op mogelijk besparingspotentieel voor werkgevers, zoals het schrappen van parkeerplaatsen.

Bij werkgeversorganisatie VBO wijst men op de toegezegde compensatiemaatregelen door de regering, die ten laatste op 1 mei moeten zijn goedgekeurd. ‘Die compenserende maatregelen (belastingkrediet, red.) zijn onontbeerlijk. Anders zal de cao onwettig moeten worden verklaard, aangezien ze in strijd is met de wet op het concurrentievermogen en met de nulmarge’, aldus het VBO.

De werkgeversorganisatie is tevreden dat de sociale partners dinsdag tot een akkoord zijn gekomen. ‘Ze hebben daarmee aangetoond dat ze akkoorden kunnen sluiten in complexe economische situaties. We hopen nu dat de regering dit akkoord zal respecteren.’

In de openbare sector is er nog geen veralgemeende fietsvergoeding. De NAR dringt erop aan om deze regeling door te trekken, maar is zelf niet bevoegd.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in