CD&V verzet zich tegen verplichte gemeentefusies
Foto:  Marc Gysens

CD&V verzet zich tegen het pleidooi van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) om gemeenten na 2024 gedwongen te doen fuseren. ‘Vlaanderen moet onze gemeenten geen huwelijkspartner opleggen. Als een gemeente goed draait, geen schuldprobleem heeft en inwoners tevreden zijn, wie is de Vlaamse overheid dan om zich te komen moeien?’, reageert CD&V-voorzitter Sammy Mahdi.

Somers lanceerde zaterdag in Het Belang van Limburg het voorstel om binnen de volgende regering fusies structureel aan te pakken. Zo denkt de minister aan nog honderd gemeenten in plaats van de huidige driehonderd. Maar CD&V vindt dit een ‘fausse bonne idée’. ‘Wie wil fuseren, moet dat kunnen, maar laat gemeenten hun eigen partner kiezen op basis van de specifieke noden en wensen die gemeenten en hun inwoners hebben. Van gedwongen huwelijken komt vaak niets goeds’, klinkt het in een persbericht.

De partij vreest dat heel wat gemeenten op die manier zullen worden toegevoegd aan een centrumstad of een grotere stad, wat een bedreiging dreigt te vormen voor de identiteit van heel wat gemeenten. ‘Landelijke gemeenten willen net hun eigenheid bewaren en hun landelijkheid beschermen. Dat doe je niet door hen tegen hun wil te laten opslorpen door steden’, aldus Mahdi.

Maar ook binnen de discussie over de verdeling van het Gemeentefonds, kunnen verplichte fusies net helderheid bieden, zo zegt de minister. Jaarlijks wordt namelijk een enveloppe van bijna drie miljard euro over de gemeenten verdeeld. Hoeveel een gemeente krijgt, hangt af van bepaalde criteria. Maar er klinkt steeds meer kritiek op het systeem. Zo zouden steden en kustgemeenten een bevoordeelde positie hebben en meer geld van het Gemeentefonds krijgen.

Volgens Somers kan het Gemeentefonds enkel hervormd worden als gemeenten verplicht worden om te fusioneren. Tegelijk moeten meer Vlaamse bevoegdheden naar het lokale niveau worden overgeheveld, zo stelt de liberaal. ‘Er is heel veel beleid dat vandaag door het centralistische Vlaanderen gebeurt, maar dat eigenlijk bij de lokale besturen thuishoort’, aldus Somers in Het Belang van Limburg. Zo wijst de minister naar de VDAB, dat volgens hem perfect op lokaal niveau kan werken.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in