Overwinstbelasting niet duidelijk genoeg gemotiveerd
De verwachting is dat elektriciteitsproducenten de overwinstbelasting onmiddellijk zullen aanvallen.  Foto: afp

De Raad van State vraagt verduidelijkingen aan het wetsontwerp om elektriciteitsproducenten een overwinstbelasting op te leggen.

De overwinstbelasting roomt alle winst van klassieke elektriciteitsproducenten boven 130 euro per megawattuur af, en dat vanaf augustus tot juni volgend jaar. Bovendien komt er een apart plafond van 180 euro per MWh voor de elektriciteitsproductie uit biomassa, biogas en afval. Waar de productiekosten zeer hoog zijn, zoals bij de oudere windmolenparken, kan het plafond nog hoger zijn. De opbrengst moet dienen om de energiemaatregelen te financieren die de federale regering heeft genomen om gezinnen te helpen om de winter door te komen.

Over de maatregel is lang gebakkeleid en fiscalisten twijfelden of de maatregel niet in strijd is met de Europese regels. De federale regering was daar wel van overtuigd, en wordt nu niet tegengesproken door de Raad van State, die een spoedadvies over de regeling heeft afgeleverd.

De Raad van State vraagt hier en daar wel de tekst beter te motiveren, omdat de regeling met een plafond van 130 euro per MWh strenger is dan het Europese voorstel van 180 euro per MWh. De Raad waarschuwt dat het algemeen belang en het financieel belang van de producenten wel in evenwicht moeten blijven.

Deadline: 1 december

De regering verwijst naar een studie van energieregulator Creg, die berekende dat elektriciteitsproducenten enkele jaren geleden hooguit 80 euro per MWh mochten verwachten als maximumprijs voor hun elektriciteit. De federale regering deed er nog eens vijftig euro bovenop om het plafond te bepalen. Maar de Raad van State wil dat de regering beter motiveert waarom vijftig euro een redelijke marge is.

   • Federale regering en Engie staan nog ver van nucleair akkoord

Net zo vraagt de Raad dat de regering beter motiveert waarom voor kerncentrales de bestaande repartitiebijdrage voor inkomsten tot 130 euro per MWh wordt gecombineerd met een overwinstbelasting voor de bedragen daarboven. Ook daar moet er een evenwicht blijven tussen het algemeen belang en het belang van de producenten zelf, waarschuwt de raad.

Een betere motivering is een klassieker in de aanbevelingen van de Raad van State. De formulering van de wet luistert in dit geval wel nauw. De verwachting is dat elektriciteitsproducenten de overwinstbelasting onmiddellijk zullen aanvallen. Als ze gelijk krijgen, ontstaat een bijkomend gat in de federale begroting. Maar er is weinig tijd. De regering wil de regeling tegen 1 december in het Staatsblad zien verschijnen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in