Verkoop Gentse OCMW-gronden aan Fernand Huts nietig verklaard: ‘Signaal voor besturen’
Foto:  BELGA

Het hof van beroep in Gent heeft de zaak rond de verkoop van 72 percelen landbouwgrond in Nederland aan Fernand Huts nietig verklaard. Huts kocht de gronden van het Gentse OCMW in 2016 voor 17,5 miljoen euro. Het hof verklaarde de verkoop ongeldig omdat de gronden niet voor een marktconforme prijs werden verkocht.

Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, had de 79 percelen, goed voor 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, kunnen kopen via zijn Luxemburgs vennootschap Bijloke BV voor 17,5 miljoen euro. Een Belgisch landbouwerskoppel verzette zich tegen de verkoop. Hun advocaat, Nic Reynaert, vond de verkoop discriminerend en enkel bedoeld voor mensen die veel geld hebben.

Bovendien zei de advocaat dat de gronden onder de prijs werden verkocht. ‘Het stuk grond was 20 miljoen euro waard volgens het taxatieverslag, en in 2016 was dat al 22,5 miljoen. Dat is een reële staatssteun van 5 miljoen euro bij een verkoop voor 17,5 miljoen euro.’ Hij vroeg daarom de nietigverklaring van de verkoop, iets wat in eerste aanleg werd afgewezen.

De stad argumenteerde dat het niet bewezen is dat de verkoop in meerdere loten een meerprijs zou hebben opgebracht. ‘Er is geen bewijs van fout, noch dat er meer geld zou zijn.’ De advocaten van Huts vonden zelfs dat ze erbuiten staan. ‘Wij hebben enkel de procedure gevolgd.’

Verkoop toch ongeldig

Het hof oordeelde dat het OCMW van Gent toch een fout heeft gemaakt. ‘De fout van het OCMW Gent bestaat erin dat zij aan Bijloke BV op onwettige wijze een voordeel heeft verleend die deze laatste onder normale marktvoorwaarden niet had kunnen verkrijgen. Het is door de beslissing van het OCMW Gent om de gronden in één lot te verkopen (en zich enkel te richten op institutionele investeerders) dat de transactie niet middels een concurrerende inschrijvingsprocedure is verlopen’, oordeelt het hof in zijn arrest.

‘Door deze fout heeft de appellant schade geleden. Hij heeft namelijk geen daadwerkelijke kans gekregen om zich in concurrentie te stellen met de door het OCMW Gent geviseerde doelgroep, waaronder Bijloke BV. Gelet op de niet-concurrerende aard van de inschrijvingsprocedure opgesteld door het OCMW Gent heeft zijzelf verhinderd dat de appellant als geïnteresseerde partij deelnam aan de procedure.’

Het hof verklaarde daarom de verkoop van de gronden aan Bijloke BV ongeldig en vernietigde de verkoopsakten uit 2016. Het stadsbestuur en het OCMW van Gent lieten intussen weten eerst het arrest en de overwegingen van het hof van beroep te willen bestuderen alvorens te reageren.

‘Geen winst op kap van boeren’

Bioboer Annelies Marchand, die zich verzette tegen de verkoop van de landbouwgrond, ervaart het arrest niet als een persoonlijke overwinning. ‘Het doel is altijd geweest om aan de kaak te stellen dat schaarse landbouwgrond niet zomaar mag wijken’, reageert Marchand aan De Standaard. ‘Dat is essentieel en daar moet zeer omzichtig mee worden omgesprongen. Dit is hopelijk een signaal voor de lokale besturen: ze moeten nadenken over een strategie voor landbouwgrond, en die niet zomaar aan investeerders geven die er alleen maar winst mee willen maken, onrechtstreeks op kap van de boeren.’

Ze hoopt dat bij een nieuwe verkoop van de gronden er duurzaamheidscriteria gehanteerd zullen worden. Dat het geen zuivere financiële operatie is, maar dat de stad Gent onder meer haar eigen voedselstrategie in het achterhoofd houdt.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in