Liberale vakbond keurt conclusietekst VRT goed
Foto:  belgaimage

De liberale vakbond bij de openbare omroep, VSOA-VRT, heeft de conclusietekst over de herstructurering bij de VRT ‘met een duidelijke meerderheid’ goedgekeurd. De socialistische en christelijke vakbonden ACOD en ACV hadden de tekst eerder al afgekeurd.

VSOA wijst onder meer naar de vermindering van de naakte ontslagen als reden voor de goedkeuring. Die werden tijdens de onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden teruggebracht van 116 naar 67. ‘De scherpe kanten van de impact van het plan op het personeel zijn afgezwakt’, zegt de vakbond. ‘Al blijft het een zware tol voor de medewerkers die wel hun baan verliezen.’

Het herwerkte plan is ook ‘realistisch en alvast beter dan het oorspronkelijke’, luidt het voorts. ‘Meer mogelijkheden zaten er op dit moment niet in. Meer besparingen die dit plan verder konden afzwakken, zijn niet gevonden.’

Bovendien benadrukt VSOA dat het plan afkeuren ‘chaos’ en ‘stilstand voor onbepaalde tijd’ zou kunnen veroorzaken. ‘Het kan leiden tot het in handen geven aan de Vlaamse regering van het verdere verloop van dit dossier. En dat willen we absoluut vermijden.’

Andere vakbonden: ‘Gevolgen blijven te hoog’

ACOD en ACV keurden de conclusietekst eerder af. Volgens hen blijven de gevolgen voor het jobverlies en de werkdruk voor het personeel te hoog, omdat via natuurlijke afvloeiingen in totaal 222 banen verdwijnen. Daarnaast blijft de keuze om de productie van de soap ‘Thuis’ over te hevelen naar een extern productiehuis bij hen op verzet stuiten. ‘De arbeidsvoorwaarden waarmee de Thuis-collega’s bij een nieuwe producent moeten gaan werken, zijn onvoldoende’, herhalen ze in een gezamenlijke mededeling.

Met VSOA heeft de VRT nu toch een van de drie bonden achter zich gekregen. Sowieso zou de directie de plannen zonder vakbondssteun kunnen doordrukken.

‘We zijn uiteraard tevreden met de goedkeuring van de conclusietekst door VSOA. Dit is een opsteker en sterkt ons in de ambitie om, samen met onze medewerkers, ook in de toekomst een relevante publieke omroep te blijven uitbouwen’, reageert de VRT-directie. ‘De komende dagen blijft de directie de dialoog met alle vakorganisaties open houden en blijft ze open staan voor bijkomende suggesties.’

Nog een overlegmoment

Op 7 november staat nog een overlegmoment tussen vakbonden en directie in de agenda. Op 21 november bespreken ze de conclusietekst samen met de Vlaamse overheid nog een laatste keer binnen het sectorcomité. Daarna is het aan de raad van bestuur van de VRT om het transformatieplan goed te keuren. Dat zou zo snel mogelijk na de vergadering van het sectorcomité gebeuren, zodat alle maatregelen volgend jaar nog zouden kunnen ingaan.

De openbare omroep moet besparen van de Vlaamse regering. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken. In april stelde CEO Frederik Delaplace een ‘transformatieplan’ voor, waarbij aanvankelijk sprake was van 116 naakte ontslagen, het niet vervangen van vijftig natuurlijke vertrekkers en de uitbesteding van ‘Thuis’.

De sociale onrust heeft de voorbije weken al gevolgen gehad voor de televisieprogrammatie. Er sneuvelden door stakend personeel al afleveringen van actualiteitsprogramma’s ‘Terzake’, ‘De Afspraak’, ‘Villa Politica’ en ‘De Zevende Dag’. Dinsdag viel de productie van ‘Thuis’ stil nadat de directie de plannen had toegelicht aan het personeel.

Zowel ACOD als ACV roept bovendien op tot staking bij de VRT op 9 november, wanneer de vakbonden nationaal acties organiseren voor meer koopkracht. Ze stellen daarbij niet alleen het transformatieplan aan de kaak, maar ook de beslissing van de Vlaamse regering om de werkingsmiddelen van de openbare omroep niet te indexeren.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in