Ruim een derde minder naakte ontslagen bij VRT
Foto: Christophe Ketels / COMPAGNIE GAGARINE

Bij de VRT zouden er geen 116 maar 67 naakte ontslagen vallen. Toch is er heisa over de nieuwe versie van het transformatieplan dat de VRT-directie aan haar personeel heeft voorgesteld. Het personeel van Thuis legde het werk neer.

Na maanden van onderhandelen over het transformatieplan met de vakbonden kwam de VRT-directie vandaag naar buiten met een zogenaamde ‘conclusietekst’, waarover de vakbonden dan een positief of negatief advies kunnen geven. De openbare omroep moet tegen 2025 25 miljoen euro besparen, terwijl de energiekosten toenemen, de inflatie stijgt en de advertentie-inkomsten (van vooral radioreclame) tegenvallen.

In het transformatieplan dat VRT-ceo Frederik Delaplace in april voorstelde, was er nog sprake van 116 naakte ontslagen. Na de onderhandelingen zijn die ontslagen teruggebracht tot 67. Dat wil de VRT-directie bereiken door openstaande vacatures niet in te vullen, de automatische loonsverhoging op te geven en een aantrekkelijke uitstapregeling uit te werken voor wie nog niet de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt maar er wel een volledige carrière heeft opzitten.

Personeel Thuis legt werk neer

Delaplace stelde het plan deze namiddag voor aan het voltallige VRT-personeel, maar lichtte vanochtend eerst de zeventig medewerkers van Thuis in die volgens het transformatieplan voor een extern productiehuis zullen moeten gaan werken. Ook de pers kreeg een uitnodiging om de tekst in te kijken. Na protest van de vakbonden krabbelde de VRT terug en weigerde de omroep om de tekst vrij te geven.

   • Thuis heeft zijn thuis niet meer aan de Reyerslaan

Na de presentatie legden de medewerkers van de Eén-soap spontaan het werk neer, omdat ze buitenshuis niet dezelfde arbeidsvoorwaarden als aan de Reyerslaan zullen krijgen. Alle opnames, op locatie en in de tv-studio Manhattan in Leuven, werden stilgelegd. Een van de mensen die deze namiddag staakten, is Philippe Van Horebeek, director of photography bij Thuis. Hij is misnoegd. ‘Toen het transformatieplan in april werd voorgesteld, werd ons beloofd dat alleen het logo op onze loonbrief zou veranderen. Maar uit het gesprek vanochtend blijkt dat we andere arbeidsvoorwaarden krijgen. Ook het gebrek aan informatie stoort. De directie liet ons vanochtend ook weten dat er twee productiehuizen in de running zijn die Thuis kunnen maken, maar niet om welke bedrijven het gaat.’

De VRT maakt zich sterk dat ze haar toekomstige ex-medewerkers elders gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden kan garanderen, ook al is dus nog niet duidelijk wie hun nieuwe werkgever zal zijn.

‘Vertrouwensbreuk’

De socialistische vakbond ACOD heeft al laten weten dat ze de conclusietekst afwijst. ‘In het nieuwe plan vallen er misschien wel minder naakte ontslagen, maar door de pensioenregeling die de directie nu voorstelt, zullen nog eens bijkomend 58 voltijdse jobs verdwijnen, waarvan maar de helft vervangen wordt’ zegt Michelle Graus, voorzitter van ACOD-VRT. ‘De directie snijdt met dit plan in het hart van onze werking.’ ACOD-VRT doet al zeker mee met de nationale staking van 9 november. ‘Over bijkomende acties zullen we ons deze week beraden, samen met de twee andere vakbonden.’

Die twee andere vakbonden bij de VRT, ACV en VSOA, hebben nog geen tijd gehad om te overleggen met hun leden. ACV legt het plan woensdag voor aan zijn achterban, VSOA pas donderdag.

Dat de VRT over het plan communiceert met de pers en haar personeel nog voor de vakbonden het aan hun leden hebben kunnen voorleggen, wekt ergernis. ‘We zijn niet blij met deze timing van de VRT-directie’, zegt Carlos Van Hoeymissen van het ACV-VRT. ‘Het maakt het moeilijk om op een serene manier te onderhandelen.’ Ook ACOD is boos over het communicatieplan over het transformatieplan. ‘Het is helaas symptomatisch voor de manier waarop ceo Frederik Delaplace zijn plan er door wil rammen. Delaplace neemt het sociaal overleg niet serieus’, zegt Michelle Graus. In een persbericht spreekt ACOD zelfs van ‘een vertrouwensbreuk waarmee de directie eenzijdig het sociaal overleg opblaast’. ‘We zien ons genoodzaakt om sociale bemiddeling aan te vragen.’

• ‘Ik ben geen ceo die van relletje naar relletje springt’

Geen eindpunt

De VRT verdedigt de snelle communicatie met het personeel. ‘We willen ook personeel dat niet aangesloten is bij een vakbond informeren over de conclusietekst van het transformatieplan. We vinden het transparant om iedereen op hetzelfde moment de tekst te laten bekijken’, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir.

Met de presentatie van deze conclusietekst eindigen de onderhandelingen met de vakbonden in ieder geval niet. Op 7 november worden de adviezen van de vakbonden formeel bekendgemaakt, op 21 november worden de drie vakbonden vervolgens op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon verwacht om hun advies te geven aan de Vlaamse regering. Tot de raad van bestuur van de VRT het plan bekrachtigt, kan er onderhandeld worden tussen vakbonden en directie. Voorlopig is die raad van bestuur ook gepland op 21 november.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in