Moorslede en Staden onder toezicht na audit: mogelijke belangenvermenging bij burgemeesters
Ward Vergote.  Foto:  Stefaan Beel

De West-Vlaamse gemeenten Moorslede en Staden komen onder verscherpt toezicht na doorlichtingen van Audit Vlaanderen. In beide gevallen is er in vastgoeddossiers sprake van mogelijke belangenvermenging door de burgemeesters. Francesco Vanderjeugd van Staden ontkent fouten gemaakt te hebben, Ward Vergote van Moorslede wuift alles weg: ‘Mag ik dan geen geld verdienen misschien?’

Dat meldt de Krant Van West-Vlaanderen. De krant bracht vorig jaar al naar buiten dat de burgemeester van Moorslede, Ward Vergote (ex-Open VLD, nu Visie), betrokken was in een verdachte vastgoeddeal. Een stuk landbouwgrond leverde hem in twee jaar tijd meer dan 200.000 euro meerwaarde op. Het parket en Audit Vlaanderen startten daarom een onderzoek. Audit Vlaanderen heeft nu zijn rapport klaar.

Het bewuste stuk grond stond niet alleen als landbouwgrond ingeschreven, maar ook als reservegebied voor een ‘ambachtelijke zone’, waardoor het dus industriegrond kon worden. Daar was Vergote van op de hoogte, omdat hij daarover een collegebesluit had ondertekend. Daarna was Vergote ook aanwezig bij ‘beslissingsmomenten’ over het dossier, en ondertekende hij ook officiële documenten daarover, schrijven de auditeurs van Audit Vlaanderen.

Verder stelt Audit Vlaanderen dat Vergote niet handelde in overeenstemming met de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur, noch met de deontologische code en het huishoudelijke reglement van de gemeente Moorslede.

Verhoogd toezicht

De audit werd volgens De Krant Van West-Vlaanderen ook doorgestuurd naar de Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie, die bekijkt of er strafrechtelijke inbreuken zijn gebeurd. Als het tot een veroordeling zou komen, riskeert Vergote ontzetting uit zijn politieke rechten, tot vijf jaar cel en een boete tot 400.000 euro, merkt de krant op.

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stelt de gemeente Moorslede nu onder verscherpt toezicht en heeft gouverneur Carl Decaluwé daarnaast de opdracht gegeven om zowel bevoegd schepen van Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert als burgemeester Vergote uit te nodigen voor een gesprek.

‘Jaloers’

In een eerste reactie aan de Krant Van West-Vlaanderen beweert Vergote tevreden te zijn met de audit. ‘Als je de audit goed leest, zal je zien dat ik vrijgesproken ben. Behalve voor een paar onbelangrijke vergaderingen waarop ik aanwezig was. Het is niet omdat je eens te snel rijdt, dat men je rijbewijs moet afnemen’, is zijn interpretatie.

Hij beticht de journalist die het verhaal naar buiten bracht er ook van ‘jaloers’ te zijn. ‘Ik heb een stuk grond gekocht, dat dossier is in een stroomversnelling gekomen, en ik heb het meteen weer verkocht. Dat ik daarop winst gemaakt heb? En dan? Mag ik dan geen geld verdienen misschien?’

Staden

Vanderjeugd ligt in Staden onder vuur voor de aankoop van vastgoed met voorkennis. Zo kocht hij panden waar vlakbij een plek waar de gemeente een nieuw park aanlegt, waardoor de waarde zou stijgen.

Ook over dit dossier is de audit afgerond, en reden om de gemeente onder verscherpt toezicht te plaatsen, zo stelt De Krant van West-Vlaanderen vrijdag op zijn website. Op 27 oktober komt de zaak voor tijdens een geheime zitting van de gemeenteraad.

Vanderjeugd blijft volhouden dat hij steeds juridisch en deontologisch correct heeft gehandeld. Maar volgens de krant klopt die lezing niet, en zou er ook hier sprake zijn van belangenvermenging.

Nog vastgoeddeals

Vergote en Vanderjeugd zijn niet de enige West-Vlaamse burgemeester die recent in opspraak kwam door omstreden vastgoedverkopen. In Meulebeke kwam er al een vernietigende audit over burgemeester Dirk Verwilst (CD&V), beschuldigd van tal van vormen van belangen­vermenging, schendingen van regels rond overheids­opdrachten, ‘onrecht­matige handelingen’ en ‘ernstige schendingen van het recht’.

In Oudenburg werd de verkoop van grond toevertrouwd aan het vastgoedkantoor van burgemeester Anthony Dumary (Open VLD). Uiteindelijk trok die zijn kantoor terug uit de procedure.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in