Staatssecretaris De Moor werkt aan capaciteitsverhoging asielopvang
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor pleit voor extra capaciteit voor asielopvang.  Foto: Kristof Vadino

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) legt een winterplan op de tafel van de federale regering, om de instroom van asielzoekers het hoofd te bieden. Ze stelt een capaciteitsverhoging voor, maar wil ook noodmaatregelen om meer mensen uit het netwerk te doen uitstromen.

België wordt geconfronteerd met een hoge instroom van asielzoekers. Maandag wilden 450 personen zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken registreren, vrijdag waren dat er 360. Zulke dagcijfers doen denken aan de crisisperiode van 2015. ‘De realiteit is dat we met de huidige instroom helaas niet iedereen kunnen opvangen. Het systeem botst op zijn operationele limieten’, zegt De Moor.

   • Fedasil dit jaar al bijna 4.500 keer veroordeeld voor tekorten in opvang

De staatssecretaris heeft daarom een winterplan uitgewerkt, dat in de schoot van de regering besproken moet worden. In dat plan wordt, boven op de 31.000 plaatsen die al bestaan, een capaciteitsverhoging in het vooruitzicht gesteld. Ook moeten meer mensen uit het systeem uitstromen, terwijl met Brussel aan noodopvang wordt gewerkt. ‘Bijkomende maatregelen dringen zich op, zo niet, dreigt de opvang van kwetsbare asielzoekers op de helling komen te staan’, vat De Moor samen.

In heel Europa hoge instroom

Volgens de staatssecretaris vinden Fedasil, het federaal agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers, en partners als het Rode Kruis, niet voldoende personeel om al hun locaties volledig operationeel te maken. En binnen die capaciteitsbeperkingen wordt voorrang gegeven aan de meest kwetsbaren.

De asielinstroom ligt momenteel in heel Europa hoog (+76 procent in vergelijking met 2021), en bovendien moet ook rekening worden gehouden met 4,3 miljoen Oekraïners die in de EU tijdelijke bescherming zoeken. De Moor wijst erop dat in landen als Oostenrijk, Nederland en België de druk meer dan proportioneel toeneemt. Zo is bijna 50 procent van de mensen die in België asiel aanvragen, al elders in de EU geregistreerd. De staatssecretaris blijft daarom inzetten op een betere werking van het Dublinsysteem om tot een ‘meer evenwichtige en eerlijke verdeling’ te komen.

Het dossier komt eind deze week ter sprake op de Europese ministerraad in Luxemburg. Ook heeft De Moor een bilaterale ontmoeting gepland met Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in