In de plenaire zitting van het Vlaams Parlement pareerde CD&V-minister Benjamin Dalle de scherpe kritiek van de oppositie. Voor de sector van de kinderopvang, die woensdagmiddag op straat kwam, is het extra beloofde geld onvoldoende.

Afgelopen zaterdag viel Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) uit naar PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele bij de bespreking van de problemen in de kinderopvang. ‘Ik weet niet of u beseft dat er ook zoiets als een vader bestaat,’ zei Homans toen Vandecasteele aankaartte dat vooral moeders getroffen worden door de problemen in de kinderopvang. Woensdagmiddag kreeg haar uitval tijdens de plenaire zitting van het parlement nog een staartje.

Parlementslid Jos D’Haese (PVDA) opende de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met de opmerking dat Homans de parlementaire regels zou hebben geschonden die stellen dat een voorzitter zich niet inhoudelijk mag mengen in het debat. Vandecasteele op haar beurt begreep niet dat er geen verontschuldigingen kwamen van Homans aan het adres ‘van alle mensen die ze zaterdag schoffeerde’. ‘Kinderen, burgers en de sector voelen zich vernederd’, zei ze, door de opmerking dat ook de kinderen wel ‘bij de papa’ kunnen blijven als er geen kinderopvang is.

Met die tussenkomst toonde Homans zich ‘wereldvreemd’, klonk het ook bij oppositiepartijen Vooruit en Groen. Groen ijverde voor een dringende aanpassing van de begeleider-kindratio, het aantal kinderen per begeleider in de crèche. Die ligt nu op 1 begeleider per 8 à 9 kinderen, en dat is te veel om goede zorg te voorzien, zegt parlementslid Celia Groothedde (Groen). Haar fractie ging in het zwart gekleed uit solidariteit met de ouders en begeleiders die vandaag opnieuw in Brussel op straat zijn gekomen. Hun boodschap: 9 kinderen per begeleider is te veel. ‘De mensen zijn massaal verontwaardigd en ze hebben gelijk’, zegt ze. ‘Zonder opvang weten we dat vrouwen terug naar de jaren 50 worden gekatapulteerd. Vaders en moeders moeten niet opvangen wat de Vlaamse regering nalaat. U moet ervoor zorgen dat de kinderopvang wordt gegarandeerd.’

Bevoegd CD&V-minister Benjamin Dalle, die invalt voor Hilde Crevits (CD&V), applaudisseerde zaterdag nog mee na de repliek van Homans. Woensdag in De Ochtend op Radio 1 liet hij een bescheidener geluid horen en erkende hij de moeilijkheden die vrouwen vaak ondervinden bij de opvang van hun kind. ‘Als een kind niet naar een kinderdagverblijf kan, dan weten we dat de vrouwen er dan vaak voor moeten zorgen’, zei hij. Wel benadrukte hij dat hij het belangrijk vindt dat moeders en vaders hun verantwoordelijkheid nemen in de opvoeding van hun kinderen. ‘Dat is bij ons thuis ook een uitdaging.’

De Vlaamse regering maakte 115 miljoen euro extra vrij voor de kinderopvang. Dat is op lange termijn niet voldoende, erkende Dalle. De organisatoren van de protestactie op woensdagmiddag willen sneller actie zien. ‘De onderste bodem waar er schandalen zaten, zoals bij ‘t Sloeberhuisje (waar een baby overleed, red.), wordt rechtgetrokken, maar daar stopt het precies’, zegt Heleen Struyven, ouder en medeorganisator. ‘De gemiddelde crèche gaat hier niet veel van zien.’

 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in