Vlaamse meerderheid sluit rangen bij debat septemberverklaring: ‘We slaan de bladzijde om’
  Foto:  BELGA

Terwijl de oppositie spreekt van een ‘aalmoesbeleid’, verdedigen N-VA, Open VLD én CD&V de Vlaamse begroting die voorligt. Ook de christendemocraten spreken nu van een ‘indrukwekkend akkoord’, weliswaar zonder de gevraagde volledige indexering van de kinderbijslag.

Alle oppositiepartijen probeerden in het debat over de septemberverklaring, dat zaterdagnamiddag startte, om de meerderheid opnieuw uit elkaar te spelen, na de diepe crisis die de Vlaamse regering Jambon de voorbije week beleefde nadat CD&V lang bleef eisen dat het basisbedrag binnen het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, opnieuw volledig zou geïndexeerd worden. Dat gebeurde uiteindelijk niet, en daar herinnerde al bij aanvang Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens het parlement aan. ‘De ministers Dalle, Brouns en Crevits hebben de voorbije week dan zogezegd gestreden voor Vlaamse gezinnen, tot duidelijk werd dat de rode lijn van Sammy Mahdi een koord werd waarover ze zelf zouden struikelen, en ze hun ministerpostje zouden verliezen. Toen waren de gezinnen niet meer belangrijk, toen koos men voor het behoud van de wagen met chauffeur en de ministeriële wedde.’

Aalmoezen en kruimels

Wat overblijft, zo oordeelde Janssens, was een ‘aalmoesbeleid’. Ook in de daaropvolgende tussenkomsten hekelden de PVDA, Groen en Vooruit de in hun ogen ‘besparing op de gezinnen’. Groen-fractieleider Björn Rzoska vroeg zich af of deze ‘uitgeleefde’ regering nog samen met CD&V wel nog het stikstof- en Ventilusdossier zou kunnen afronden. Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman vond dat de regering ‘inderdaad vecht als leeuwen, met elkaar, voor hun postje en positie’. PVDA fractievoorzitter Jos D’Haese sprak van ‘kruimels voor de mensen die het land doen draaien’.

   • Wat betekent de septemberverklaring voor uw gezinsbudget?

Het gebeuk van de oppositie zorgde er paradoxaal voor dat de Vlaamse meerderheid zich meteen aan elkaar vastklonk. Verschillende parlementsleden van N-VA, Open VLD en CD&V verdedigden wat ze omschreven als ‘gerichte maatregelen’. ‘We willen de mensen en bedrijven ondersteunen die het moeilijk hebben. De meest kwetsbaren eerst’, aldus N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. Die hulp komt er onder andere in de vorm van een jaarlijkse (gedeeltelijke) indexering van het groeipakket, een sociale toelage en een jobbonus. ‘Ik begrijp niet dat een linkse oppositie zich tegen zulke maatregelen kan verzetten’, fulmineerde Somers. Het begrotingsevenwicht, blijft daarbij een bijzonder aandachtspunt, zo stak Vandaele niet weg. ‘Geld lenen kost ook geld. Sommigen noemen dat de fetisj van het begrotingsevenwicht, maar laat ons geen putten graven die anderen na ons moeten vullen.’ Opvallend, op verschillende momenten ondersteunde de leden van de meerderheid elkaar met applaus, iets wat donderdag bij de voorstelling van de septemberverklaring van minister-president Jan Jambon nog niet het geval was.

CD&V: ‘slaan bladzijde om’

Toen CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy het woord nam benadrukte hij zelfs expliciet dat CD&V de bladzijde omslaat. ‘We hebben gevochten als leeuwen voor de gezinnen’, zo gaf Van Rompuy wel nog eens aan, maar hij erkende dat een volledige indexering van de kinderbijslag onhaalbaar is zonder steun van de N-VA en Open VLD. ‘Aan wisselmeerderheden doen we niet mee’, zo sloeg Van Rompuy het aanbod van de linkse oppositie af om alsnog de volledige indexering te realiseren.

De teneur van de tussenkomst hernamen verschillende CD&V’ers. Ook minister Benjamin Dalle (CD&V) herhaalde dat hij ‘tevreden’ was met het akkoord en vroeg zich af wat er verkeerd is met een partij die vecht voor haar overtuiging. Parlementslid Vera Jans (CD&V) ten slotte had het zelfs over een ‘indrukwekkende’ begroting waar ze heel kritisch naar gekeken had. ‘Want ja, we waren not amused en ik geef toe dat we niet alles hebben binnengehaald. Maar ik stem straks niet voor omdat ik moet, maar omdat ik geloof in wat erin staat. Sometimes you win, sometimes you learn.’ Katrien Schryvers (CD&V) kondigde aan dat de partij de volledige indexering zal blijven bepleiten. ‘Soms moet je op een nagel blijven kloppen.’

Die tussenkomsten werden vooral door Vooruit, en voorzitter Conner Rousseau, stevig op de korrel genomen. Zowel CD&V als Vooruit wil als dé welzijnspartij op de kaart staan. ‘Was CD&V aan het vechten voor de gezinnen toen jullie het groeipakket loskoppelden van de index? Waren jullie aan het vechten toen de indexering nadien nog eens gehalveerd werd van 2 naar 1 procent?’ Ook die aanval deed de meerderheid noch CD&V wankelen. Van Rompuy wees erop dat Vooruit in het verleden zelf al had voorgesteld om de basisbedragen in het groeipakket eenmalig niet te indexeren om met dat geld zo de sociale toeslagen extra te doen groeien. ‘Hoe is dat anders dan de keuze die nu gemaakt wordt?’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in