Hartelijke ontvangst voor Nederlandstalige kandidaten in Brussel
  Foto: Jeroen Vranckaert

In Brussel zijn er jobs, veel jobs. Bovendien zijn ze erg divers. Beschik je niet over het juiste diploma, dan is bijscholing na je aanwerving vaak mogelijk. Het zijn enkele boeiende inzichten uit ons gesprek met Brusselse werkgevers rond het thema carrière en jobinhoud. Daaruit blijkt ook dat Nederlandstaligen erg gegeerd zijn. Ze komen in Brussel terecht in een boeiende en bruisende omgeving.

Diversiteit is troef in het Brusselse jobaanbod. Johan Claes (MIVB) illustreert het met treffende cijfers: “Wij hebben 300 verschillende beroepen, waarvan een belangrijk deel knelpuntberoepen. Dat gaat om heel wat technische jobs, maar ook om chauffeurs.” Die diversiteit is ook terug te vinden bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, zegt Mieke De Dobbeleer. “Je kan bij ons bij wijze van spreken alles doen. (lacht) Architect, jurist, controleur, inspecteur, boekhouder, ... Wat de jobs gemeen hebben, is de zingeving. Je werkt voor de Brusselaar. Wat je doet, heeft een directe impact op wie hier woont en werkt.”

Typisch voor de Brusselse arbeidsmarkt is dat je er het beslissingscentrum vindt van heel wat nationale bedrijven en instellingen. Ook dat zorgt voor de diversiteit van het jobaanbod. Dat geldt bijvoorbeeld voor de FOD Financiën, blijkt uit het lijstje met jobs dat Hannelise Boerjan opsomt: “Bij ons vind je landmeters, IT’ers, fiscaal controleurs, douaniers, HR-medewerkers, boekhouders.”

“Naast ingenieurs, technici en medewerkers voor onze klantendienst, zijn wij ook constant op zoek naar IT’ers”, aldus Mieke Neyrinck (Sibelga). “Weinig mensen weten het misschien, maar wij hebben een vrij grote IT-afdeling waarvoor we regelmatig gedreven functionele analisten en projectmanagers zoeken.” Ook de meeste andere werkgevers rond de tafel stellen veel IT’ers tewerk in Brussel. “Bij sommige van onze bedrijven zijn er meer IT-jobs dan in de pure IT-bedrijven”, concludeert Johan Claes (MIVB). “En bovendien is de diversiteit aan IT-jobs en -toepassingen bij ons vaak groter.” IT’ers zoeken ze ook bij DAS, vertelt Matthias Brantegem. “Wij zoeken voornamelijk juristen of dossierbeheerders, maar dus ook IT-talent. En daarnaast ook sales managers en bruggenbouwers tussen verschillende departementen.”

Infrabel is een van die werkgevers met veel IT’ers aan boord, geeft Nico Van Wijk aan. “Duizend tellen we er, waarvan de meerderheid in Brussel. Wij zijn een echt IT-gedreven bedrijf, en kozen er bewust voor om de IT in huis te houden en niet uit te besteden. Verder vind je bij ons een erg breed gamma aan jobs: van arbeiders die hoofdzakelijk spoorwerker zijn, over een erg grote groep technici tot traffic of safety controllers in de seinhuizen. En ten slotte hebben we ook een 800 ingenieurs.”

Nieuw beroep leren

Wat als je niet meteen het juiste diploma hebt? Brusselse werkgevers hebben vaak een aanbod om alsnog bij te scholen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de job van leerkracht in het Nederlandstalig onderwijs, vertelt Steven Vervoort (VGC): “We starten met een traject voor zij-instromers. Ze kunnen nu niet alleen een aantal jaren anciënniteit meenemen. De VGC nam het initiatief om hen ook 20% vrijstelling te geven om intussen hun opleiding te volgen . Die betalen we onder bepaalde voorwaarden ook terug.”

Dat bepaalde profielen op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden zijn, inspireert de FOD Financiën om zelf voor de opleiding te zorgen. Antonio Marcal Dos Santos Ferreira: “We rekruteren mensen die niet per se het gewenste diploma hebben en vervolledigen hun opleiding zelf. Ik denk aan IT-functies zoals business analist. Jongeren komen bij ons binnen en leren een nieuw beroep.”

Verliefd op Brussel

De vraag naar Nederlandstalige kandidaten op de Brusselse arbeidsmarkt is groot. Heel zichtbaar is dat in het Nederlandstalig onderwijs, dat bij ouders en leerlingen erg populair is. “Elk jaar tellen we 500 tot 1.000 extra leerlingen”, zegt Steven Vervoort (VGC). “Dat betekent dat we jaarlijks tientallen nieuwe leerkrachten nodig hebben. Bijna elke maand openen we een nieuwe school of gerenoveerde infrastructuur, waar leerkrachten, zorgleerkrachten en een directie nodig zijn.”

“Als bank voor Brussel zijn wij een reflectie van de Brusselse samenleving”, vertelt Katrien Demeulenaere (KBC Brussels). “We hebben 38 nationaliteiten aan boord. Maar Nederlandstalige kandidaten blijven wat weg. Nochtans zijn ze voor ons heel belangrijk, want aan onze Nederlandstalige klanten willen we kwaliteit leveren in hun eigen taal. We zoeken dus zeker nieuwe collega’s uit Vlaanderen.”

“Het imago van Brussel in Vlaanderen is niet altijd juist”, merkt Johan Claes (MIVB). “Maar Vlamingen die hier komen, worden soms sterker verliefd op de stad dan de Brusselaars zelf. De taalverschillen vormen geen probleem. Iedereen praat z’n eigen taal, dat is typisch Brussels. Op het openbaar vervoer merk ik dat kinderen en jongeren een nieuwe hybride taal ontwikkelen. ‘J’ai eu du wiskunde.’ (lacht) Zo blijft het Brussels levend.”

Stabiliteit

Werkzekerheid of werkstabiliteit is een troef die verschillende Brusselse werkgevers in petto hebben. In het Nederlandstalig onderwijs kan je na 1 jaar mogelijk al een vaste benoeming krijgen, signaleert Steven Vervoort (VGC). Bij andere werkgevers speelt de statutaire tewerkstelling een belangrijke rol. “Bij onze statutaire medewerkers schommelt het vrijwillig vertrek rond 1%”, weet Nico Van Wijk (Infrabel). “Dat zorgt voor veel stabiliteit. En we merken dat we vaak kandidaten aantrekken via bestaande medewerkers. Zij kennen de voordelen van werken bij Infrabel.