Waalse vrouwen verdienen voltijds meer dan mannen
De loonkloof neemt geleidelijk in omvang af.  Foto:  Skinn Branding Agency

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is zo goed als verdwenen. Tenminste, bij voltijds werkenden in de privésector.

In 2019 verdienden voltijds werkende mannelijke werknemers in België nog 4,1 procent meer dan vrouwen. Een jaar later is die kloof geslonken tot een nauwelijks waarneembare 0,4 procent. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel op basis van jaarlijkse loongegevens. ‘Het loonverschil tussen voltijds tewerkgestelde vrouwen en mannen is bijna volledig weggewerkt’, aldus het bureau.

Bij de cijfers passen wel enkele voetnoten. Het gaat alleen om voltijds werkenden, terwijl vrouwen oververtegenwoordigd zijn bij de deeltijds werkenden. Als de lonen van zowel voltijds en deeltijds werkenden samen worden vergeleken, is er nog een blijvende loonkloof van 16 procent. Bovendien slaan de gegevens alleen op werknemers in privébedrijven met meer dan tien werknemers. Sectoren als het openbaar bestuur, de gezondheidszorg of het onderwijs zijn in de cijfers niet vertegenwoordigd. De aanleiding voor de mate waarin de cijfers van de voltijds werkenden in 2020 zo sterk zijn geslonken, heeft waarschijnlijk ook te maken met het effect van de pandemie op de werkende mens. Hierdoor zijn meer mensen – en vooral vrouwen – deeltijds gaan werken. De overblijvende groep bestaat daardoor vooral uit relatief hooggeschoolde werknemers.

De cijfers van Statbel laten zien dat bij deze groep in Wallonië de loonkloof in 2020 zelfs omgekeerd was. Vrouwen verdienden er gemiddeld 0,6 procent meer dan mannen. Dat is in Vlaanderen niet het geval. Daar waren de lonen voor mannen 1,1 procent hoger dan die voor vrouwen. In Brussel verdienden mannen zelfs nog 5,4 procent meer dan vrouwen.

Dat de loonkloof geleidelijk in omvang afneemt, blijkt ook uit de vorig jaar verschenen cijfers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Daarin wordt nog wel een kloof van 9,1 procent vastgesteld voor het jaar 2019, zelfs gecorrigeerd voor de verschillen in arbeidsduur. Dat het cijfer van Statbel afwijkt, is te verklaren door methodologische verschillen. Statbel baseert zich op een enquête bij werknemers in de privésector, een methode die in alle EU-landen identiek is en dus internationale vergelijkingen mogelijk maakt. Het Loonkloofrapport is gebaseerd op cijfers van de Sociale Zekerheid, die een vollediger maar minder gedetailleerd beeld geven.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in