Nieuw op 1 oktober: sociaal tarief gaat verder omhoog, wegcode wordt aangepast
  Foto:  Belga

Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen. Dit verandert er allemaal op 1 oktober.

Sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas gaan verder omhoog

Vanaf 1 oktober stijgt het gemiddeld sociaal tarief voor elektriciteit met 7,8 procent en voor aardgas met 9,9 procent. Het enkelvoudig tarief voor elektriciteit bedraagt vanaf volgende maand 26,510 cent per kilowattuur, inclusief btw. Het sociaal tarief voor aardgas bedraagt 3,4 cent per kilowattuur, inclusief btw.

Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens, bijvoorbeeld mensen die recht hebben op een leefloon, bewoners van een sociale woning of ouderen met inkomensgarantie. Naar schatting 2 miljoen mensen hebben er recht op. Het tarief is bij alle energieleveranciers hetzelfde, en wordt elke drie maanden vastgelegd door de Creg.

Particulieren kunnen betalingsuitstel op woonkrediet krijgen

Particulieren die getroffen worden door de energiecrisis, kunnen onder bepaalde voorwaarden vanaf 1 oktober betalingsuitstel voor hun woonkrediet krijgen bij hun bank. Ze moeten dan gedurende twaalf maanden geen aflossingen van kapitaal doen; de intresten moeten ze wel blijven betalen.

De maatregel, die minstens tot eind maart 2023 geldt, werd uitgewerkt in het kader van de energiecrisis. Voorwaarde is wel dat de gezinnen op het moment van de aanvraag over minder dan 10.000 euro roerend vermogen beschikken en dat ze niet als wanbetaler geregistreerd staan. De banken zullen geen administratiekosten aanrekenen.

Bankenfederatie Febelfin waarschuwt wel dat de looptijd van het woonkrediet wordt verlengd met de looptijd van het betalingsuitstel. De klant zal dus twaalf maanden langer het krediet moeten terugbetalen dan oorspronkelijk was voorzien.

Wegcode wordt aangepast

Vanaf 1 oktober worden beperkte aanpassingen aan de wegcode doorgevoerd. Zo komen er onder meer ‘middenrijbanen’ en kunnen gemeenten afwisselend parkeren voor bepaalde categorieën voertuigen, bijvoorbeeld fietsers en auto’s, invoeren.

Een middenrijbaan wordt mogelijk wanneer een rijbaan niet breed genoeg is voor een fietspad in elke richting. Er wordt dan één rijstrook voor motorvoertuigen gereserveerd en aan weerszijden komt er dan een veilige ruimte voor fietsers. Automobilisten moeten met gepaste snelheid op het middelste gedeelte rijden. Ze mogen wel inhalen of andere voertuigen kruisen op de zijstrook, maar zonder voetgangers en fietsers in gevaar te brengen.

Er komt ook een nieuw verkeersbord dat wisselend parkeren toelaat voor bijvoorbeeld fietsers en auto’s. Het gaat dan bijvoorbeeld over een bord dat parkeren voor fietsers toelaat tussen 07.30 uur en 18.00 uur en voor auto’s en andere voertuigen tussen 18.00 en 07.30 uur.

Ook verdwijnt het verbod op het verbruik van cruisecontrol, dat werd aangegeven door een bord dat enkel in België wordt gebruikt. Daarnaast moeten bestuurders van speedpedelecs vanaf oktober op het fietspad rijden als auto’s meer dan 50 kilometer per uur mogen rijden.

Tot slot mag men vanaf oktober enkel parkeren aan een laadpaal als de auto verbonden is aan die laadpaal en dus aan het opladen is.

Extra helpende handen in de strijd tegen lerarentekort

Scholen kunnen vanaf 1 oktober personeelsleden aanstellen als er een tekort is aan onderwijzend personeel. Bedoeling is dat ze taken overnemen van leerkrachten, die zich dan op hun kerntaak kunnen focussen.

Het personeel kan dan bijvoorbeeld bijspringen door toezichten over te nemen of te helpen bij differentiatie in de klas. In het buitengewoon onderwijs kan het ook gaan om paramedisch, medisch, sociaal en orthopedagogisch personeel.

De school mag daarvoor tot 20 procent van haar vacante lestijden of -uren omzetten in punten of in het buitengewoon onderwijs in uren en die dan aanwenden in ambten van het beleids- en ondersteunend personeel.

Nieuw op 1 oktober: sociaal tarief gaat verder omhoog, wegcode wordt aangepast
Foto:  Brecht Van Maele

Scholen die Oekraïense leerlingen opvangen, krijgen extra middelen

Scholen die extra inschrijvingen krijgen van Oekraïense leerlingen (of andere anderstalige nieuwkomers), ontvangen daarvoor bijkomende middelen. Om een zicht te krijgen op het aantal nieuwkomers, wordt op 1 oktober een extra teldag georganiseerd. Op 1 juni vond al een eerste teldag plaats.

Scholen krijgen extra middelen voor elke leerling die in aanmerking komt en zich inschrijft vanaf de tweede lesdag van oktober. Die middelen kunnen ze gebruiken vanaf het moment dat de leerling instapt tot 30 juni.

Voor elke anderstalige kleuter die erbij komt, krijgt een school 950 euro ondersteuning. Ze krijgt ook extra middelen om bestaande gebouwen en modulaire units te huren. CLB’s krijgen dan weer extra werkingsbudget voor onthaal en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen.

Kinderen die hier aankomen, zijn pas op de zestigste dag na hun inschrijving in een Belgisch register onderworpen aan de leerplicht. Ze kunnen altijd vroeger naar school, maar de wetgever vraagt het dus helemaal niet.

Niet meer gokken zonder identiteitsbewijs

Gokken is vanaf 1 oktober niet meer mogelijk zonder het voorleggen van een identiteitsbewijs. Dat is een van de maatregelen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in de strijd tegen het toenemend aantal gokverslavingen.

De wedkantoren zijn vanaf oktober verplicht om de identiteit van hun klanten te registreren en te controleren of ze op de lijst van uitgesloten personen staan. Indien dat het geval is, wordt hen de toegang tot het wedkantoor ontzegd. Vanaf 20 oktober kunnen mensen die online gokken ook nog maar maximaal 200 euro per week op een speelrekening storten.

Brusselse 18-plussers kunnen zonder afspraak herfstbooster laten zetten

Alle 18-plussers in Brussel kunnen vanaf oktober zonder afspraak hun herfstbooster tegen het coronavirus laten zetten. De vaccinatiecampagne ging op 12 september van start, nadat verschillende meer kwetsbare groepen een uitnodiging kregen. Het gaat dan over 65-plussers, mensen met onderliggende aandoeningen en zorgverleners. Vanaf oktober kan elke volwassene zonder afspraak zijn vierde prik gaan halen.

De Brusselse boostercampagne wordt gehouden in vier vaccinatiecentra (Pacheco, Molenbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Vorst). Mensen kunnen ook terecht bij meer dan zestig apotheken en medische huizen en medische centra, en er zijn ook weer mobiele teams beschikbaar.

Nieuw op 1 oktober: sociaal tarief gaat verder omhoog, wegcode wordt aangepast
Foto:  fvv

Eengemaakte verbouwpremie kan online aangevraagd worden

Vanaf 1 oktober kan men online ‘Mijn VerbouwPremie’ aanvragen, een eengemaakte premie voor renovatie en energiebesparende investeringen. Iedereen die in het Vlaams Gewest investeert in een bestaande woning of een niet-woongebouw, zoals een bedrijfspand of kantoorgebouw, kan afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie en investeringen in woningkwaliteit.

Het gaat dan bijvoorbeeld om dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler, net als verbouwingen aan elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie en ramen en deuren. De premie kan aangevraagd worden via www.mijnverbouwpremie.be.