Een verhoogde kinderbijslag blijft de Vlaamse regeringspartijen verdelen.

Na meer dan 24 uur onderhandelen heeft de regering-Jambon geen akkoord kunnen bereiken over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen over de begroting worden vandaag niet meer hervat. Woensdag om 14.00 uur staat er een herkansing gepland in het Vlaams Parlement.

Bij het begin van het politieke jaar moet het uitgebreid bureau – het bestuursorgaan van het parlement – samengesteld worden en wordt er met Jeroen Tibout, voormalig kabinetschef van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), een nieuw parlementslid ingezworen. De schade voor de regering-Jambon is immens. Alleen in 2019 werd de deadline voor de septemberverklaring met bijbehorende begroting niet gehaald. Maar dat was omdat er toen nog geen regering was.

De Vlaamse regering is in crisis, maar er is geen alternatief voor deze regering. De Vlaamse regering kan niet vallen. En ook van partners wisselen is niet mogelijk, want met Vooruit in plaats van CD&V heeft deze regering geen meerderheid. En met Vlaams Belang wil geen van de regeringspartijen een regering vormen.

DS VIDEO - Jambon legt korte verklaring af in Vlaams Parlement. Video: De Standaard

Dé splijtzwam blijft de verhoging van de kinderbijslag. CD&V heeft daar heel hoog op ingezet. De onderhandelingen worden gevoerd door de ministers Benjamin Dalle en Jo Brouns nadat viceminister-president Hilde Crevits vrijdagavond tijdens de onderhandelingen onwel was geworden. Zij staan in verbinding met voorzitter Sammy Mahdi die er zwaar op inzet om CD&V weer op de kaart te zetten.

CD&V wil absoluut de beperkte indexering van die kinderbijslag terugdraaien – die was afgesproken bij de vorige begrotingsonderhandelingen. Dat de kinderbijslag bij torenhoge inflatiecijfers slechts met 1 procent wordt geïndexeerd, is voor de gezinspartij moeilijk te verdedigen. Voorheen werd de kinderbijslag jaarlijks met 2 procent geïndexeerd. Die besparing – aanvaard door Crevits’ voorganger Wouter Beke – wil CD&V terugdraaien. De partij wil dat de kinderbijslag voortaan gekoppeld wordt aan de gezondheidsindex en dus meermaals per jaar aangepast kan worden. Daaraan hangt een fors prijskaartje.

Maar de christendemocraten staan daarover nog altijd lijnrecht tegenover Open VLD en de N-VA. Zij willen liever de sociale toeslagen op de kinderbijslag optrekken en de groep uitbreiden die ervan kan genieten. Een gerichtere maatregel die ook wat minder kan kosten. Een gezin heeft vandaag recht op een sociale toeslag als het brutogezinsinkomen minder dan 32.882 euro per jaar bedraagt. Bij drie of meer kinderen loopt die grens vandaag op tot 64.945 euro per jaar.

In hun compromisvoorstel zouden 50.000 gezinnen extra van de sociale toeslagen kunnen genieten. Ze zijn ook bereid om de kinderbijslag opnieuw met 2 procent te indexeren, maar op vaste tijdstippen en niet telkens als de spilindex wordt overschreden. Bij de liberalen en de N-VA klinkt meer en meer ergernis over de symbolenstrijd die voorzitter Mahdi voert.

Jobbonus

Open VLD wil dat er ook nog voldoende geld overblijft om de jobbonus uit te breiden en te verhogen. Principieel is iedereen het daarover eens, maar het budget dat daaraan besteed kan worden, hangt af van wat over de kinderbijslag afgesproken wordt. De bedoeling is om vanaf volgend jaar de groep uit te breiden tot inkomens vanaf 2.900 bruto per maand. Vandaag is dat 2.500 euro. Daarnaast krijgt wie de bonus vandaag geniet dit jaar nog eens 100 euro.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in