Kamer keurt responsabilisering langdurig zieken goed
  Foto:  EPA-EFE

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor het ‘terug naar werk-plan’ van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het gaat onder meer om de responsabilisering van langdurig zieken.

De tekst zou normaal gezien al voor het zomerreces het fiat krijgen van de Kamer, maar raakte toen finaal nog niet gestemd. Het wetsontwerp roept een mechanisme in het leven om zowel langdurig zieke werknemers als hun werkgevers vanaf volgend jaar financieel te sanctioneren, zij het na een hele cascade aan verwittigingen.

Langdurig zieken kunnen zo 2,5 procent van hun uitkering verliezen als ze na lang aandringen blijven weigeren om mee te werken aan hun reïntegratie op de werkvloer. Bedrijven waar in de laatste vier kwartalen zeker drie werknemers zijn uitgevallen voor minstens twaalf maanden én waarbij het aantal langdurig zieken drie keer hoger ligt dan het gemiddelde in de privé en twee keer hoger dan het gemiddelde in de eigen sector, betalen per kwartaal een bijdrage van 0,635 procent op de lonen, wat neerkomt op 2,5 procent op jaarbasis.

Vanuit het middenveld komt kritiek op het ontwerp. Volgens de christelijke vakbond ACV en het christelijke ziekenfonds CM gaat het om maatregelen die niet effectief zijn, duwen ze zieken verder in de miserie en leiden ze de aandacht af van de hoofdoorzaak van een half miljoen langdurig zieken: het niet aanpakken van ziekmakend werk.

‘Dreigen met een verlies aan inkomen werkt niet, maar ondergraaft het noodzakelijk vertrouwen in het begeleidingsproces, en duwt mensen in een reeds zeer precaire situatie verder in de miserie’, zeggen ze in een gemeenschappelijke mededeling. ‘Enkel een positieve en omvattende aanpak werkt, met een effectief re-integratiebeleid op individueel en collectief niveau.’

ACV en CM vinden het des te meer onbegrijpelijk dat er financiële sancties komen in een context waarin veel mensen al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig