camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Leesbevordering

Vlaanderen wil u weer aan het lezen krijgen

Vlaanderen roept een ‘VlaanderenLeestdag’ in het leven, die het belang en het plezier van lezen in de kijker moet plaatsen.

woensdag 21 september 2022 om 3.25 uur

De leesvaardigheid en de leesmotivatie gaan dramatisch achteruit. nyt

Wereldwijd gaan de alarmbellen af over de dalende kwaliteit van het onderwijs. Op een ­VN-top over onderwijs in New York legde secretaris-generaal Antonio Guterres de vinger op de wonde: de leesvaardigheid en de leesmotivatie gaan dramatisch achteruit. Vlaanderen is daarop geen uitzondering: uit een PIRLS-meting in 2018, een inter­nationaal vergelijkend onderzoek, blijkt dat Vlaamse tienjarigen twee jaar meer nodig hebben om het begrijpend leesniveau te halen van hun leeftijdgenoten in de best presterende landen. Ook de houding ten aanzien van lezen dondert achteruit.

Ontlezing werkt armoede en ongelijkheid in de hand

Om het tij te keren, startte de Vlaamse overheid eind 2021 het Leesoffensief op, een uitgebreid actiepakket waarvoor de departementen cultuur, onderwijs, welzijn en sport en media de komende negen jaar zullen samenwerken. De VlaanderenLeestdag die tot 2030 jaarlijks zal plaatsvinden op 23 april, Wereldboekendag, maakt deel uit van dat Leesoffensief. Het is de bedoeling lezen en voorlezen in de kijker te plaatsen door overal in Vlaanderen op verwachte en ­onverwachte plekken evenementen en leesontmoetingen te organiseren. ‘Het is meer dan een promocampagne,’ zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). ‘Want die zijn er al ­genoeg. Het is de bedoeling om versnippering tegen te gaan. Er zijn veel goede initiatieven rond lezen, maar veel inspanningen gaan verloren doordat ze in verspreide slagorde opereren. Door alle krachten rond die ene dag te bundelen, creëren we meer impact.’

Concrete initiatieven zijn nog niet bekend. ‘In deze fase zoeken we vooral een breed draagvlak en ­roepen we lokale besturen, bibliotheken, scholen, musea, verenigingen en bedrijven op om met ideeën te komen. Het is een laagdrempelige campagne die jaar na jaar moet groeien, een beetje zoals de autoloze zondagen. Die zijn ­intussen een begrip geworden, een aanleiding om over heel Vlaanderen gespreid allerlei evenementen te organiseren. De VlaanderenLeestdag dient vooral om de bel te doen rinkelen, en moet echt een campagne worden die iets in beweging brengt en ook niet-lezers bereikt.’

Niet te missen

LEES OOK

De podcasts van De Standaard

Niet te missen