Kamercommissie keurt reparatiewet Doel 1 en 2 goed
  Foto: Peter Hilz

Tot een echte discussie over de kernuitstap, waar de oppositie op aandringt, is het nooit gekomen.

De reparatiewet lag gevoelig, vooral bij de MR. Ze moet ervoor zorgen dat de kernreactoren Doel 1 en 2 na 31 december dit jaar kunnen blijven functioneren. Eerder had het Grondwettelijk Hof de wet die hun levensduurverlenging regelde, vernietigd.

Maar om juridische redenen werd in het wetsartikel dat de levensduurverlenging wettelijk maakte, de volledige kalender van de kernuitstap hernomen, waarin alle reactoren tegen 2025 moeten sluiten. En dat terwijl er onderhandelingen lopen met Engie/Electrabel over de levensduurverlenging van de jongste kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, en er discussie is over nog twee andere reactoren, Doel 3 en Tihange 2.

   • Sluimerend conflict over Doel 3 nog niet weg na advies Fanc

MR-Kamerleden verlaten zaal

MR-Kamerlid Marie Christine Marghem, als voormalig minister van Energie de auteur van de vernietigde wet, weigerde het wetsontwerp goed te keuren. De andere meerderheidspartijen zagen er louter een juridische reparatie in, die losstaat van de discussie over de andere reactoren. ‘Dit ontwerp heeft voor ons geen enkele politieke betekenis. Het betekent alleen dat Doel 1 en 2 kunnen openblijven’, zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.

Zo zag ook minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) het. Zij wees erop dat de regering al een voorontwerp van wet rond de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 heeft goedgekeurd, dat volgens planning tegen eind volgend jaar definitief goedgekeurd moet worden in de Kamer. Als er tegen eind dit jaar een akkoord is met Engie/Electrabel over de levensduurverlenging, kan het bedrijf ook al nieuwe splijtstof bestellen.

Bij de stemming onthield de oppositie zich, met uitzondering van de PVDA die tegenstemde. De meerderheid stemde voor, met uitzondering van de MR-Kamerleden, die de zaal hadden verlaten.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in